Wizyta przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi

8 czerwca 2005 r. marszałek Senatu RP prof. Longin Pastusiak spotkał się z przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi Andżeliką Borys.

Przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi przedstawiła sytuację tej największej polonijnej organizacji w Republice Białoruś. Podziękowała Senatowi RP za wsparcie moralne w walce o utrzymanie niezależności Związku Polaków na Białorusi.

Marszałek Pastusiak wyraził zaniepokojenie i dezaprobatę wobec działań władz białoruskich sprzecznych z powszechnie przyjętymi standardami międzynarodowymi dotyczącymi praw mniejszości narodowych oraz polsko-białoruskimi umowami. "Stanowisko białoruskiego Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Białoruś uznające VI Zjazd Polaków na Białorusi za nieważny, a podjęte decyzje za nieprawomocne, uważamy w Polsce za naruszenie fundamentalnych praw mniejszości narodowych" - powiedział L. Pastusiak.

Senat, sprawujący opiekę nad Polonią i Polakami za granicą nie zna przypadku tak daleko idącej ingerencji w wewnętrzne sprawy mniejszości polskiej.

Marszałek podkreślił, że oczekuje od władz Republiki Białoruś cofnięcia decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości i umożliwienia prowadzenia normalnej działalności demokratycznie wybranym władzom Związku Polaków na Białorusi.