"Bariery rozwoju budownictwa w Polsce".

18 grudnia 2001 r. w Senacie, z inicjatywy Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych, odbyła się konferencja pod hasłem: "Bariery rozwoju budownictwa w Polsce".

Po otwarciu konferencji przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka zabrali głos przewodniczący Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury senator Marian Noga oraz prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych Andrzej Burzyński.

Prezes ATA ALL TRADING AGENCY Sp. z o.o. Grażyna Goszcz przedstawiła referat pt. "Główne problemy branży budowlanej. Co i jak zmienić w polityce gospodarczej rządu?". Kolejny referat, pt. "Zarys rządowej strategii rozwoju budownictwa w Polsce", przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Marek Bryx.

Po przedstawieniu referatów zebrani wysłuchali opinii przedsiębiorców i ekspertów na temat barier rozwoju budownictwa i środków zaradczych. Następnie odbyła się dyskusja, którą prowadził przewodniczący Klubu Budownictwa przy IP-HIZ Mirosław Nader.

Na zakończenie konferencję podsumował przewodniczący KSPiI senator M. Noga.