"10 lat medycyny rodzinnej w Polsce"

13 czerwca 2002 r. w gmachu Sejmu odbyło się jubileuszowe seminarium Kongresu Medycyny Rodzinnej "10 lat medycyny rodzinnej w Polsce".

W seminarium, które otworzył przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia senator Marek Balicki, wzięli udział m.in. przedstawiciele parlamentu, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Rady Lekarskiej, a także członek Zespołu Konsultantów Społecznych ds. Reformy Ochrony Zdrowia Prezydenta RP dr Krzysztof Kuszewski, profesor medycyny rodzinnej na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii Ruut de Melker oraz profesor nauczania medycyny w społeczeństwie na Uniwersytecie Manchester w Wielkiej Brytanii Carl R. Whitehouse.

Podczas seminarium prezes Kolegium Lekarzy rodzinnych w Polsce Adam Widak omówił dotychczasowe dziesięcioletnie funkcjonowanie medycyny rodzinnej w Polsce. Przypomniał, że twórcy programu czerpali z doświadczeń holenderskich i brytyjskich.

R. de Melker, wieloletni współpracownik Kolegium Lekarzy Rodzinnych, który wspierał koncepcyjnie rozwój medycyny rodzinnej w naszym kraju, z perspektywy europejskiej uzasadniał konieczność jej funkcjonowania.

Podczas seminarium odbyła się dyskusja panelowa z udziałem senatora M. Balickiego, przewodniczącej sejmowej Komisji Zdrowia poseł Barbary Błońskiej-Fajfrowskiej, posła Andrzeja Wojtyły, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła, specjalisty krajowego ds. medycyny rodzinnej Witolda Lukasa, R. De Melkera, prezesa A. Widaka i naczelnika Wydziału Kształcenia Lekarzy w Ministerstwie Zdrowia Stanisławy Boroń-Laskowskiej. Moderatorem dyskusji był wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych prof. Jacek Łuczak.

Podsumowując seminarium, senator M. Balicki stwierdził, że 10 lat funkcjonowania medycyny rodzinnej w Polsce potwierdziło potrzebę jej istnienia. Mimo odniesionych sukcesów nie udało się jednak zrealizować w pełni początkowych założeń, przewidujących wykształcenie w ciągu dziesięciu 10 tys. lekarzy rodzinnych. Obecnie jest ich 6 tys.