Stanowienie prawa - kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym

22 października 2002 r. odbyła się w Senacie, pod patronatem Marszałka Senatu prof. Longina Pastusiaka, konferencja n.t. Stanowienie prawa - kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym, zorganizowana przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności.

W konferencji - obok senatorów - wzięli udział wybitni przedstawiciele nauki prawa oraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, członkowie Rady Legislacyjnej, Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Głównym celem konferencji było możliwie precyzyjne określenie funkcji Senatu w procesie legislacyjnym na gruncie obowiązującej Konstytucji, a także wypracowanie propozycji zmian Konstytucji w części dotyczącej prawotwórczych kompetencji Senatu. Konferencja wpisuje się również - wedle słów Przewodniczącej Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, senator Teresy Liszcz - w obchody 80-lecia inauguracji Senatu w odrodzonej Rzeczpospolitej.

Podstawą dyskusji były referaty prof. dr hab. Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz, prof. dr. hab. Mariana Grzybowskiego, dr. Wojciecha Orłowskiego oraz dr. Marka Dobrowolskiego.

Przedmiotem dyskusji była także idea uchwalenia ustawy o tworzeniu prawa, a także sposób ukształtowania składu osobowego Senatu, gwarantujący najlepsze pełnienie prze tę izbę funkcji strażnika dobrego prawa.

Marszałek Longin Pastusiak powiedział, że obecnie Senat po przyjęciu konstytucji w 1997 r. jest trwałym elementem ustroju państwa, zaś aktywność legislacyjna izby wyższej potwierdza, że jest on autentycznym strażnikiem stanowienia dobrego prawa: w ciągu roku funkcjonowania Senat wprowadził 1040 poprawek do rozpatrywanych ustaw, z czego prawie 85 proc. przyjął Sejm.

Marszałek podkreślił, że obowiązująca Konstytucja przewiduje znaczne uprawnienia prawodawcze Senatu, choć przyznał, że istnieje potrzeba bardziej precyzyjnego określenia kompetencji Senatu.

L. Pastusiak przypomniał, że Konstytucja wyposażyła Senat w prawo inicjatywy ustawodawczej. Do tej pory - ocenił marszałek - izba wyższa nie korzystała nadmiernie z tego uprawnienia. Zaczyna się to zmieniać, od początku obecnej kadencji Senat zainicjował już pięć ustaw, w komisjach trwają prace nad kolejnymi kilkunastoma projektami.