Konferencja "IV Szczyt Gospodarki Morskiej 2002 - bariery rozwoju gospodarki morskiej"

17 grudnia 2002 r. w Senacie odbyła się konferencja "IV Szczyt Gospodarki Morskiej 2002 - bariery rozwoju gospodarki morskiej", zorganizowana przez Komisję Skarbu Państwa i Infrastruktury, we współpracy z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w Szczecinie, pod honorowym patronatem marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

Konferencję otworzył marszałek L. Pastusiak, który stwierdził m.in., że w ciągu kilku ostatnich lat liczba statków morskich, zarejestrowanych tylko w województwie pomorskim, spadła do 22 jednostek, z czego 18 pływa pod obcymi banderami.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Szymoński zapewnił, że rząd jest zainteresowany powrotem statków pod banderę narodową, gdyż jest to dowodem koniunktury w branży morskiej. W opinii wiceministra, o kłopotach można mówić, gdy udział przewozów realizowanych przez banderę narodową spada poniżej 10%. W Polsce nie jest prowadzona taka statystyka. W Rosji wskaźnik ten wynosi obecnie 4% i polski rząd prowadzi od marca br. rozmowy z władzami rosyjskimi w sprawie wspólnej odbudowy przemysłu stoczniowego i flot handlowych. Niezależnie od podejmowania tego typu działań rozpoczęto prace nad wprowadzeniem mechanizmów podatkowych w postaci zerowej stawki VAT, zachęcających polskich armatorów do zakupu statków w polskich stoczniach. Ponadto rząd chce zrezygnować z prywatyzacji Polskiego Rejestru Statków, który stał się jednym z najgorszych towarzystw klasyfikacyjnych.

Zdaniem rektora Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie prof. Wojciecha Olejniczaka, poprawa sytuacji polskich stoczni będzie możliwa wraz z poprawą koniunktury gospodarczej. W swoim wystąpieniu podkreślił, że z obecnego kryzysu firmy związane z gospodarka morską muszą wydobyć się same, z pomocą sprawnych menedżerów, którzy potrafią zerwać ze złymi przyzwyczajeniami. W opinii rektora, rząd może jedynie pełnić rolę "straży pożarnej" i ratować stocznie przed upadkiem, ale nie ma wpływu na efektywne funkcjonowanie tej gałęzi gospodarki w dłuższej perspektywie.

Zastępujący ministra gospodarki Jacka Piechotę podsekretarz stanu w tym resorcie Maciej Leśny zamiast przedstawienia strategii rozwoju stoczni produkcyjnych i remontowych w Polsce ograniczył się do przypomnienia obecnej sytuacji polskich stoczni i ewentualnych skutków ich upadku. Jak stwierdził wiceminister gospodarki, rząd zamierza uzdrowić sytuację w tym sektorze zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Podczas konferencji o czynnikach rozwoju gospodarki morskiej mówiła senator Czesława Christowa.

W konferencji wzięli też udział wojewodowie: zachodniopomorski - Stanisław Wziątek i pomorski - Jan Ryszard Kurylczyk, którzy omówili wpływ gospodarki morskiej na rozwój kierowanych przez nich województw.

O barierach i strategii rozwoju portów mówili prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Andrzej Montwiłł, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA Jerzy Wieliński oraz prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA Andrzej Kasprzak.

Stan i perspektywy rozwoju Polskiej Żeglugi Morskiej omówił dyrektor naczelny PŻM w Szczecinie Paweł Brzezicki.

Stan i zagrożenia rozwoju Żeglugi Polskiej SA były tematem wystąpienia prezesa zarządu tej firmy Sławomira Bałazego.

Podczas konferencji stan, perspektywy i bariery rozwoju żeglugi promowej w Polsce przedstawił Jan Warchoł, prezes Zarządu, dyrektor generalny Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA.

Rozmawiano także o roli administracji morskiej w Polsce na przykładzie zadań Urzędów Morskich w Szczecinie, Gdyni i Słupsku, a także o stanie i barierach rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.