Historia, dzień dzisiejszy i perspektywy górnictwa naftowego w Polsce

Seminarium

15 stycznia 2003 r. w gmachu Senatu odbyło się seminarium pt. "Historia, dzień dzisiejszy i perspektywy górnictwa naftowego w Polsce". Wcześniej wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak otworzyła towarzyszącą seminarium wystawę. Wystawa i seminarium stanowią cześć obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza, nad którym objął patronat prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Podczas wystawy została przedstawiona historia, możliwości rozwoju oraz perspektywy górnictwa naftowego w Polsce.

W czasie seminarium historię przemysłu naftowego omówił dyrektor Muzeum w Bóbrce Jacek Munia. Prezes PGNiG SA Michał Kwiatkowski przedstawił obecną sytuację górnictwa naftowego w Polsce. Prof. Wojciech Górecki zaprezentował perspektywy rozwoju tego sektora