Konferencja

Niepełnosprawni w rodzinie

Konferencja pod patronatem Wicemarszałek Senatu Jolanty Danielak

Warszawa, 2 lipca 2004 r.

2 lipca 2004 r. w Senacie, pod patronatem wicemarszałek Jolanty Danielak, odbyła się konferencja "Niepełnosprawni w rodzinie", zorganizowana przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia i Parlamentarną Grupę Kobiet, przy współudziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Polityki Społecznej, PFRON i organizacji pozarządowych.

Konferencję otworzyły wicemarszałek J. Danielak i przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet senator Dorota Kempka. Obradom przewodniczyła senator Krystyna Sienkiewicz, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

Uczestnicy konferencji wysłuchali następujących referatów i wystąpień:

- "Sytuacja rodzin z osobami niepełnosprawnymi" - Wiesław Łagodziński, główny specjalista w Wydziale Udostępniania Informacji w Urzędzie Statystycznym w Warszawie,

- "Pomoc państwa dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi" - Leszek Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych,

- "Możliwość wspierania rodzin z osobami niepełnosprawnymi ze środków PFRON" - Marian Leszczyński, wiceprezes Zarządu PFRON,

- "Pomoc organizacji pozarządowych dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi" - Zofia Pakuła, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych,

- "Polityka krajów Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych" - Elżbieta Buczkowska, wicedyrektor Departamentu Prawa Europejskiego w Komitecie Integracji Europejskiej,

- "Jak korzystać z Europejskiego Funduszu Społecznego?" - Marian Anasz, dyrektor Wydziału Wdrażania Programów UE, PFRON.

Celem konferencji była próba sprecyzowania zakresu możliwości korzystania przez rodziny z osobami niepełnosprawnymi z pomocy instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dyskusji wskazywano m.in., że samorządy nieprawidłowo wydają pieniądze, które otrzymują od PFRON na wspieranie osób niepełnosprawnych.