Konferencja "Wzajemne relacje administracji rządowej i samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy w regionie".
9 grudnia 2004 r.

Program

Godz. 10.00

otwarcie konferencji, powitanie uczestników

 

Marszałek Senatu RP

Godz. 10.15

Relacje i kryteria stosunków wzajemnych między administracją rządową a administracją samorządową. Status wojewody jako przedstawiciela rządu w regionie.

 

Dr hab. prof. Michał Kulesza, Uniwersytet Warszawski

Godz. 10.35

Dylematy polityki regionalnej

 

Dr hab. inż. Janusz Zaleski, prof. Politechniki Wrocławskiej

Godz. 10.55

Ograniczenia samorządu regionalnego w procesie wdrażania nowego ustroju państwa - wyzwanie na przyszłość.

 

Marek Nawara, pierwszy Marszałek Województwa Małopolskiego.

Godz. 11.15

Krystyna Gurbiel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Godz. 11.35

Andrzej Ryński - Przewodniczący Związku Województw RP.

Godz. 12.30

dyskusja

Godz. 15.00

podsumowanie konferencji, zakończenie - senator Zbyszko Piwoński

9 grudnia 2004 r. w Senacie odbyła się zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej konferencja "Wzajemne relacje administracji rządowej i samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy w regionie".

Konferencję otworzył przewodniczący komisji senator Zbyszko Piwoński. Następnie referat na temat relacji i kryteriów stosunków wzajemnych między administracją rządową a administracją samorządową, a także na temat statusu wojewody jako przedstawiciela rządu w regionie wygłosił prof. Michał Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego.

O dylematach polityki regionalnej mówił dr hab. inż. Janusz Zaleski z Politechniki Wrocławskiej.

Wystąpienie Marka Nawary, pierwszego marszałka województwa małopolskiego, dotyczyło ograniczeń samorządu regionalnego w procesie wdrażania nowego ustroju państwa jako wyzwań na przyszłość.

Ponadto podczas konferencji na temat relacji między administracją rządową a samorządem terytorialnym w sprawowaniu władzy w regionie wypowiadali się podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Krystyna Gurbiel oraz przewodniczący Związku Województw RP Andrzej Ryński.