Konferencja

Pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka

WPŁYW INICJATYW LOKALNYCH NA REALIZACJĘ RZĄDOWEGO PROGRAMU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI - "BEZPIECZNA POLSKA"

15 marca 2005 r. w Senacie, pod honorowym patronatem marszałka Longina Pastusiaka, z inicjatywy senackiej Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego, odbyła się konferencja na temat "Wpływ inicjatyw lokalnych na realizację rządowego programu poprawy bezpieczeństwa obywateli - <<Bezpieczna Polska>>".

Podczas konferencji przedstawiono referaty:

- realizacja programu poprawy bezpieczeństwa obywateli "Bezpieczna Polska" oraz kierunki działań na przyszłość,

- kształtowanie postaw obywatelskich dzieci i młodzieży w procesie edukacyjnym jako realizacja celu strategicznego programu poprawy bezpieczeństwa Obywateli "Bezpieczna Polska",

- funkcje organów samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych,

- program poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na Dolnym Śląsku,

- polskie projekty badawcze finansowane ze środków Unii Europejskiej szansą realizacji programu "Bezpieczna Polska",

- uwarunkowania prawne inicjatyw lokalnych w zakresie bezpieczeństwa,

- pozarządowe inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych,

- przykłady inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa podejmowanych przez społeczności lokalne: działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, obywatelskie patrole.

Program "Bezpieczna Polska" zaczęto wdrażać w 2002 r. Jak powiedział podczas konferencji wicedyrektor departamentu bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusz Rogacz, w ramach programu powstało wiele inicjatyw regionalnych. Na przykład w Poznaniu w urzędzie wojewódzkim realizowany jest program "Ocalić dzieciństwo". Na stronie internetowej urzędu umieszczono wykaz instytucji, które mają pomagać chronić dzieci i młodzież dotknięte przemocą rodzinną i seksualną.

Według J. Rogacza, mimo że pomoc środowiskowa była w 2004 r. znaczna - objęła ponad 240 tys. dzieci i młodzieży - samorządy szacują, że wymaga jej jeszcze ok. 168 tys. najmłodszych. "Największymi problemami okazały się brak środków finansowych i częsta odmowa przyjęcia pomocy, zarówno ze strony dzieci, jak i ich rodziców" - dodał.

W Świętokrzyskiem, w ramach projektu "Ja już naprawdę wiem, co to rodzina", odbywają się terapie i warsztaty dla rodzin dotkniętych przemocą, uzależnieniem (m.in. od alkoholu) i bezrobociem.

Organizacje pozarządowe natomiast zajęły się m.in. zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu wśród dzieci oraz pomocą wychowankom ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w usamodzielnianiu się i zdobyciu pracy.

Jak wyjaśniła Magdalena Wantola-Szumera z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w ramach programu "Bezpieczna Polska" przeprowadzane są też szkolenia pracowników szkół. Między innymi w bieżącym roku mają się odbyć szkolenia dyrektorów dotyczące przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym.

Na zakończenie konferencji jej uczestnicy przyjęli wspólne stanowisko w sprawie wpływu inicjatyw lokalnych na realizację rządowego programu poprawy bezpieczeństwa obywateli - "Bezpieczna Polska".

Program

10.00 - Rozpoczęcie konferencji - powitanie gości, wystąpienie przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego, senatora Wiesława Pietrzaka

Otwarcie konferencji - wystąpienie Marszałka Senatu RP prof. Longina Pastusiaka

10.30 - Referaty

- Realizacja Programu Poprawy Bezpieczeństwa Obywateli "Bezpieczna Polska" oraz kierunki działań na przyszłość
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Kształtowanie postaw obywatelskich dzieci i młodzieży w procesie edukacyjnym jako realizacja celu strategicznego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Obywateli "Bezpieczna Polska"
Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

- Funkcje organów samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Dr hab. Waldemar Kitler - Akademia Obrony Narodowej, Wydział Strategiczno-Obronny

- Program poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na Dolnym Śląsku
Maciej Gałęski, przewodniczący Forum Grup Roboczych Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa
Zbigniew Szczygieł, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przewodniczący Grupy Roboczej "Transgraniczne zarządzanie kryzysowe"

- Polskie projekty badawcze finansowane ze środków Unii Europejskiej szansą realizacji programu "Bezpieczna Polska"
Nadkomisarz dr Jarosław Klimczak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

- Uwarunkowania prawne inicjatyw lokalnych w zakresie bezpieczeństwa
Przedstawiciel Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

12.40 - Dyskusja

13.45 - Informacje

- Pozarządowe inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Dr Aleksandra Skrabacz - Akademia Obrony Narodowej, Wydział Strategiczno-Obronny

- Przykłady inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa podejmowanych przez społeczności lokalne:
- działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży

- obywatelskie patrole

14.30 - Dyskusja

15.00 - Przyjęcie wspólnej deklaracji

15.15 - Zakończenie konferencji i podsumowanie