KOMISJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

oraz

KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

mają zaszczyt poinformować

o konferencji

pod honorowym patronatem

Marszałka Senatu RP

LONGINA PASTUSIAKA

KONCEPCJA ORGANIZACJI SŁUŻBY ZDROWIA

W WOJEWÓDZTWIE

która odbędzie się 23 marca 2005 roku

o godz. 11.00, w sali plenarnej Senatu RP

wejście B II

Program konferencji

 

Godz. 11.00 - otwarcie konferencji, powitanie uczestników - Marszałek Senatu RP

Senator Krystyna Sienkiewicz, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz senator Zbyszko Piwoński, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - powitanie gości i prowadzenie Konferencji.

Godz. 11.15 - wystąpienie Ministra Zdrowia Marka Balickiego

Godz. 11.30 - "Rola samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu spraw opieki zdrowotnej" - Prof. Michał Kulesza

Godz. 11.45 - "Problemy finansowania publicznej opieki zdrowotnej ze środków budżetowych. Diagnoza i propozycje zmian" - Prof. Krzysztof Surówka

Godz. 12.00 - "Reformowanie opieki zdrowotnej" - Prof. Leszek Wdowiak

Godz. 12.15 - "Koncepcja regulacji podaży świadczeń zdrowotnych w województwie" - Andrzej Wojtyła

Godz. 12.30 - Waldemar Achramowicz - Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP

Godz. 12.45 - Ludwik Węgrzyn - Prezes Związku Powiatów Polskich

Godz. 13.00 - Andrzej Ryński - Przewodniczący Związku Województw RP

Godz. 13.15 - przerwa na kawę

Godz. 13.45 - dyskusja

Godz. 15.30 - podsumowanie konferencji, zakończenie - senator Krystyna Sienkiewicz, senator Zbyszko Piwoński