Druk nr 965

3 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 85, w związku z art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my niżej podpisani senatorowie wnosimy projekt rezolucji w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Do reprezentowania nas w pracach nad tym projektem rezolucji upoważniamy senatora Sławomira Izdebskiego.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały.

(-) Andrzej Anulewicz

(-) Henryk Dzido

(-) Sławomir Izdebski


p r o j e k t

REZOLUCJA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia .....................

w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do władz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli polskich.


Uzasadnienie

W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej, amerykańskie prawo dotyczące polityki wizowej powoduje, że Polacy są gorsi od wszystkich pozostałych obywateli Unii Europejskiej. Posiadamy wspólny europejski paszport, możemy przemieszczać się po całej Europie, traktowani jako jej obywatele na równych prawach. Jednak jesteśmy obywatelem gorszym, bo nie jesteśmy obywatelem mogącym do Stanów Zjednoczonych przemieszczać się na takiej samej zasadzie jak każdy inny obywatel Unii Europejskiej.

Polacy mają moralne prawo do tego, żeby być traktowani w sposób podobny jak obywatele innych krajów. Relacje między narodami należy budować i rozwijać na gruncie prawdy i wysokich ideałów zgodnego współżycia, którego elementem powinno być zrozumienie racji partnerów dialogu.

Kraje, które są sojusznikami, które wspólnie zaangażowane są w budowanie bezpieczeństwa światowego, jednoczą się tam gdzie łamane są prawa człowieka i obywatela winny się wspierać i opierać swoje stosunki zgodnie z obowiązującą na świecie formułą wzajemności.

Dlatego zwracamy się do władz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej