Druk nr 972 Z

16 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

Komisja na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 15 czerwca 2005 r. nad ustawą

o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Jerzy Suchański


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

 

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek
KSPI
poparty przez komisję

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawki do ustawy:

 

-

w art. 7 w ust. 1 wyrazy "mianowany urzędnik służby cywilnej" zastępuje się wyrazami "wybrany w konkursie specjalista".

Poprawka
C. Christowej