Druk nr 988 Z

14 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

oraz

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 13 lipca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji

Przewodnicząca Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Zbyszko Piwoński

(-) Krystyna Sienkiewicz


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia

w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni

i domów dla bezdomnych

 

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek
KPSZ,
KSTAP
poparty przez połączone ko
misje

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

 

-

skreśla się art. 2.

Poprawka
sen. K. Jurgiela