Druk nr 998

17 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI REGULAMINOWEJ, ETYKI I SPRAW SENATORSKICH

o wniosku oskarżyciela prywatnego w sprawie wyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Józefa Sztorca

Marszałek Senatu w dniu 27 stycznia 2005 r. skierował wniosek do Komisji.

Po rozpatrzeniu tego wniosku na posiedzeniach w dniach 16 lutego 2005 r. oraz 16 czerwca 2005 r., na podstawie art. 26 ust. 1 Regulaminu Senatu, Komisja

przedkłada:

propozycję odrzucenia wniosku oskarżyciela prywatnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2005 r. (uzupełnionego w dniu 2 marca 2005 r.), reprezentowanego przez radcę prawnego Stanisława Grabowskiego o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Józefa Sztorca za czyn określony w art. 212 § 2 Kodeksu karnego.

Przewodniczący Komisji

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

(-) Jerzy Adamski