Ostatnia zmiana pliku: 6 listopada 2003 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 450 do 499

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

499

2003-10-17

Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

75 kB

48

499A

2003-10-28

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

32 kB

48

498

2003-10-17

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

97 kB

48

498A

2003-10-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

48 kB

48

498Z

2003-11-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

91 kB

48

497

2003-10-17

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.

76 kB

48

497A

2003-10-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

38 kB

48

497Z

2003-11-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

47 kB

48

496

2003-10-06

Ustawa o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.

0,16 MB

47

496A

2003-10-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

31 kB

47

496B

2003-10-15

Sprawozdanie Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

25 kB

47

496z

2003-10-22

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

53 kB

47

495

2003-10-06

Ustawa o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

64 kB

47

495A

2003-10-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

29 kB

47

495B

2003-10-16

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

30 kB

47

495z

2003-10-22

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

44 kB

47

494

2003-10-06

Ustawa o zmianie ustawy o kosmetykach.

43 kB

47

494A

2003-10-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o kosmetykach

28 kB

47

494B

2003-10-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o kosmetykach

27 kB

47

493

2003-10-06

Ustawa o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

99 kB

46

493A

2003-10-07

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

34 kB

46

493Z

2003-10-08

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

49 kB

46

492

2003-10-06

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003.

36 kB

46

492A

2003-10-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003

27 kB

46

492B

2003-10-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003

24 kB

46

491

2003-10-06

Ustawa o zmianie ustawy o Policji.

0,14 MB

47

491A

2003-10-17

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o Policji

36 kB

47

491z

2003-10-22

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o Policji.

45 kB

47

490

2003-10-06

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny.

25 kB

 

490A

2003-10-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny

25 kB

 

489

2003-10-06

Ustawa o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

96 kB

47

489A

2003-10-09

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o uchwalonej ustawie o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

26 kB

47

489B

2003-10-16

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

24 kB

47

489z

2003-10-22

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

44 kB

47

488

2003-10-02

Projekt uchwały w XXV rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II

30 kB

47

488S

2003-10-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie uchwały w XXV rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II

32 kB

47

488x

2003-10-22

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie uchwały w XXV rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II (druk nr 488 S)

42 kB

47

487

2003-09-22

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część.

38 kB

46

487A

2003-09-30

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r. wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część

27 kB

46

487B

2003-10-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r. wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część

27 kB

46

486

2003-09-22

Ustawa o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

42 kB

46

486A

2003-09-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

25 kB

46

485

2003-09-22

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

0,3 MB

46

485A

2003-10-03

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

43 kB

46

485Z

2003-10-08

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

55 kB

46

484

2003-09-22

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

35 kB

46

484A

2003-09-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

25 kB

46

483

2003-09-22

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

30 kB

46

483A

2003-09-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

25 kB

46

483B

2003-10-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

24 kB

46

482

2003-09-22

Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru

0,1 MB

46

482A

2003-10-03

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru

28 kB

46

481

2003-09-22

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r

27 kB

46

481A

2003-09-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

27 kB

46

481B

2003-10-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

26 kB

46

480

2003-09-22

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2003 r.

35 kB

46

480A

2003-09-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2003 r.

27 kB

46

480B

2003-10-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2003 r.

27 kB

46

479

2003-09-22

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu.

26 kB

46

479A

2003-09-30

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu

24 kB

46

478

2003-09-19

Ustawa o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

28 kB

46

478A

2003-09-19

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

20 kB

46

478B

2003-09-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

24 kB

46

477

2003-09-15

Ustawa o wypowiedzeniu Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r.

29 kB

46

477A

2003-09-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o wypowiedzeniu Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r.

25 kB

46

477B

2003-09-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o wypowiedzeniu Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r.

27 kB

46

476

2003-09-15

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

51 kB

46

476A

2003-09-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

25 kB

46

476B

2003-09-30

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

28 kB

46

476Z

2003-10-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

38 kB

46

475

2003-09-15

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

0,1 MB

46

475A

2003-09-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

24 kB

46

475B

2003-09-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

24 kB

46

474

2003-09-15

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej

37 kB

46

474A

2003-09-18

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej

31 kB

46

474B

2003-09-22

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej

34 kB

46

474Z

2003-10-08

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej

47 kB

46

473

2003-09-15

Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych

0,1 MB

46

473A

2003-09-19

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o wykonywaniu prac podwodnych

26 kB

46

472

2003-09-15

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

89 kB

46

472A

2003-09-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

25 kB

46

472B

2003-09-18

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o uchwalonej przez Sejm w dniu 12 września 2003 r. ustawie o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

26 kB

46

471

2003-09-15

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji

29 kB

46

471A

2003-09-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji

25 kB

46

471B

2003-09-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji

26 kB

46

470

2003-09-01

Projekt uchwały w sprawie przyszłego Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej.

35 kB

45

470S

2003-09-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o projekcie uchwały w sprawie przyszłego Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej (druk nr 470)

33 kB

45

469

2003-09-01

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

0,1 MB

45

469A

2003-09-10

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

0,10 MB

45

469B

2003-09-12

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

0,11 MB

45

469Z

2003-09-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

90 kB

45

468

2003-09-01

Ustaw o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw

81 kB

45

468A

2003-09-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw

0,10 MB

45

468B

2003-09-10

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw

95 kB

45

468Z

2003-09-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

56 kB

45

467

2003-09-01

Ustawa o wypowiedzeniu Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.

27 kB

45

467A

2003-09-10

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o wypowiedzeniu Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.

95 kB

45

467B

2003-09-11

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu ustawie o wypowiedzeniu Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.

94 kB

45

466

2003-08-29

Ustawa ustawę o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw

70 kB

45

466A

2003-09-10

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw

90 kB

45

466Z

2003-09-18

Sprawozdanie Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw.

56 kB

45

465

2003-08-29

Ustawa o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu i niektórych innych ustaw

72 kB

45

465A

2003-09-10

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu i niektórych innych ustaw

97 kB

45

464

2003-08-29

Ustawa o zmianie ustawy o zawodzie felczera.

50 kB

45

464A

2003-09-11

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zawodzie felczera

97 kB

45

464Z

2003-09-18

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o zawodzie felczera

50 kB

45

463

2003-08-29

Ustawa o ratyfikacji Dodatkowego Protokołu do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, z dnia 13 października 1995 r.

40 kB

45

463A

2003-09-10

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Dodatkowego Protokołu do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, z dnia 13 października 1995 r.

97 kB

45

463B

2003-09-10

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Dodatkowego Protokołu do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, z dnia 13 października 1995 r.

96 kB

45

462

2003-07-30

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa, o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

79 kB

44

462A

2003-08-01

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa, o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30 kB

44

462B

2003-08-05

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa, o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

33 kB

44

462Z

2003-08-07

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa, o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

40 kB

44

461

2003-07-30

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo probiercze

30 kB

44

461A

2003-07-31

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo probiercze

25 kB

44

461B

2003-08-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo probiercze

26 kB

44

461Z

2003-08-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo probiercze

34 kB

44

460

2003-07-30

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

0,24 MB

44

460A

2003-08-05

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

35 kB

44

460Z

2003-08-06

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

54 kB

44

459

2003-07-30

Ustawa o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

80 kB

44

459A

2003-07-31

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

24 kB

44

459B

2003-08-05

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

25 kB

44

458

2003-07-25

Ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej

0,24 MB

44

458A

2003-07-30

Sprawozdanie Komisji i Rozwoju Wsi o ustawie o weterynaryjnej kontroli granicznej

0,21 kB

44

458B

2003-07-31

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o weterynaryjnej kontroli granicznej

45 kB

44

458Z

2003-08-07

sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o weterynaryjnej kontroli granicznej

45 kB

44

457

2003-07-25

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

0,27 kB

44

457A

2003-07-30

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

0,23 kB

44

457Z

2003-08-07

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

29 kB

44

456

2003-07-24

Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

53 kB

44

456A

2003-08-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

27 kB

44

455

2003-07-24

Ustawa o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

47 kB

44

455A

2003-08-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

28 kB

44

455B

2003-08-01

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

31 kB

44

455Z

2003-08-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

53 kB

44

454

2003-07-24

Ustawa o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych

55 kB

44

454A

2003-07-31

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych

28 kB

44

454B

2003-08-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych

34 kB

44

454Z

2003-07-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych

32 kB

44

453

2003-07-24

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

0,27 MB

44

453A

2003-07-31

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

27 kB

44

452

2003-07-24

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw

0,13 MB

44

452A

2003-07-31

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw

31 kB

44

452B

2003-08-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw

32 kB

44

452Z

2003-08-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw

49 kB

44

451

2003-07-24

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

26 kB

44

451A

2003-07-30

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska ustawie o zmianie ustawy - Prawo wodne

26 kB

44

450

2003-07-14

Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji

0,12 MB

44

450A

2003-07-24

Sprawozdanie Komisji Emigracji i Polaków za Granicą o ustawie o zmianie ustawy o repatriacji

26 kB

44

450B

2003-07-31

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o repatriacji

28 kB

44

450Z

2003-08-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o repatriacji

37 kB

44