Ostatnia zmiana pliku: 4 czerwca 2004 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 550 do 599

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

599

2004-02-20

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo pocztowe

48 kB

57

599A

2004-02-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo pocztowe

22 kB

57

599B

2004-02-27

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy - Prawo pocztowe

25 kB

57

599Z

2004-03-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo pocztowe

57 kB

57

598

2004-02-20

Ustawa o pomocy społecznej

0,4 MB

57

598A

2004-02-27

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o pomocy społecznej

57 kB

57

598B

2004-02-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o pomocy społecznej

21 kB

57

598Z

2004-03-03

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o pomocy społecznej

0,14 MB

57

597

2004-02-20

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw

0,4 MB

57

597A

2004-02-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o

ustawie o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw

52 kB

57

597B

2004-02-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw

23 kB

57

597Z

2004-03-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw

68 kB

57

596

2004-02-02

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej

26 kB

56

596A

2004-02-06

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej

21 kB

56

596B

2004-02-10

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej

20 kB

56

596Z

2004-02-11

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej

37 kB

56

595

2004-02-02

Ustawa o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

0,1 MB

56

595A

2004-02-06

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych I Integracji Europejskiej o ustawie o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

22 kB

56

595B

2004-02-10

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

22 kB

56

595Z

2004-02-11

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych I Integracji Europejskiej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

44 kB

56

594

2004-02-02

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

26 kB

56

594A

2004-02-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

23 kB

56

593

2004-02-02

Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

31 kB

56

593A

2004-02-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

26 kB

56

593B

2004-02-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

28 kB

56

593Z

2004-02-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

47 kB

56

592

2004-02-02

Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej

64 kB

56

592A

2004-02-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej.

27 kB

56

592Z

2004-02-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej.

34 kB

56

591

2004-02-02

Ustawa zmieniająca ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

30 kB

56

591A

2004-02-05

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z wnioskami mniejszości) o ustawie zmieniającej ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

34 kB

56

591Z

2004-02-11

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie zmieniającej ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

37 kB

56

590

2004-02-02

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

26 kB

56

590A

2004-02-05

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o świadczeniach rodzinnych

24 kB

56

589

2004-02-10

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 lipca 2002 r. - 30 czerwca 2003 r.

 

64

588

2004-01-27

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący wyboru przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury

23 kB

55

587

2004-01-27

Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

0,1 MB

56

587A

2004-01-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

28 kB

56

587B

2004-02-06

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

27 kB

56

587Z

2004-02-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

40 kB

56

586

2004-01-27

Ustawa ratyfikacji Protokołu zmian do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r.

27 kB

56

586A

2004-01-29

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu zmian do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r.

25 kB

56

586B

2004-02-06

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu zmian do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r.

24 kB

56

585

2004-01-27

Ustawa o zmianie ustawy o towarach paczkowanych

65 kB

56

585A

2004-02-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o towarach paczkowanych

26 kB

56

584

2004-01-27

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw

83 kB

56

584A

2004-01-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw

36 kB

56

584B

2004-01-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw

28 kB

56

584C

2004-02-06

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw

25 kB

56

584Z

2004-02-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw

52 kB

56

583

2004-01-23

Ustawa Prawo zamówień publicznych

0,5 MB

55

583A

2004-01-28

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie - Prawo zamówień publicznych

36 kB

55

583B

2004-01-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie - Prawo zamówień publicznych

37 kB

55

583C

2004-01-28

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie - Prawo zamówień publicznych

37 kB

55

583Z

2004-01-28

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie- Prawo zamówień publicznych

0,2 MB

55

582

2004-01-09

Ustawa o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie nazwy Akademia Morska w Szczecinie

23 kB

55

582A

2004-01-15

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie nazwy Akademia Morska w Szczecinie

22 kB

55

581

2004-01-09

Ustawa o systemie informacji oświatowej

72 kB

55

581A

2004-01-16

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o systemie informacji oświatowej

27 kB

55

581B

2004-01-16

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o systemie informacji oświatowej

31 kB

55

581Z

2004-01-28

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o systemie informacji oświatowej

76 kB

55

580

2004-01-09

Ustawa o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw

0,12 MB

55

580A

2004-01-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw

25 kB

55

580B

2004-01-21

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw

23 kB

55

580Z

2004-01-28

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw,

36 kB

55

579

2004-01-09

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

41 kB

55

579A

2004-01-22

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

31 kB

55

579B

2004-01-22

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

29 kB

55

579Z

2004-01-28

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

59 kB

55

578

2004-01-09

Ustawa o wycofaniu zastrzeżeń do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

25 kB

55

578A

2004-01-13

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o wycofaniu zastrzeżeń do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

22 kB

55

578B

2004-01-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o wycofaniu zastrzeżeń do Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

24 kB

55

577

2004-01-09

Ustawa o ratyfikacji Konwencji nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracownikó w przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r.

28 kB

55

577A

2004-01-13

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracownikó w przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r.

22 kB

55

577B

2004-01-21

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o ratyfikacji Konwencji nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r.

27

55

576

2004-01-09

Ustawa o zmianie ustawy o izbach morskich

62 kB

55

576A

2004-01-15

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o izbach morskich

27 kB

55

576Z

2004-01-28

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o izbach morskich

39 kB

55

575

2004-01-09

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

46 kB

56, 58

575S

2004-01-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 575)

43 kB

56, 58

575X

2004-03-04

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 575 S)

55 kB

58

574

2004-01-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych w sprawie kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej

0,6 MB

54

573

2004-01-05

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

22 kB

53

572

2003-12-27

Ustawa budżetowa na rok 2004 (załączniki dostępne tylko w wersji pdf).

2 MB

54

do 572

2003-12-29

Do druku 572

0,15 MB

54

572A

2004-01-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie budżetowej na 2004 r.

0,12 MB

54

572Z

2004-01-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie budżetowej na 2004 r.

0,23 MB

54

571

2004-01-05

Projekt rezolucji w sprawie utworzenia w gminach stanowisk pracy o zakresie obowiązków polegającym na pomocy w sporządzaniu przez rolników wniosków mających na celu pozyskanie środków Unii Europejskiej

32 kB

56

571S

2004-01-29

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie rezolucji w sprawie utworzenia w gminach stanowisk pracy o zakresie obowiązków polegającym na pomocy w sporządzaniu przez rolników wniosków mających na celu pozyskanie środków Unii Europejskiej (druk nr 571)

29 kB

56

571X

2004-02-11

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie rezolucji w sprawie utworzenia w gminach stanowisk pracy o zakresie obowiązków polegającym na pomocy w sporządzaniu przez rolników wniosków mających na celu pozyskanie środków Unii Europejskiej

39 kB

56

570

2003-12-22

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

28 kB

53

570A

2004-01-06

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

26 kB

53

570B

2004-01-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

26 kB

53

569

2003-12-22

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

69 kB

53

569A

2004-01-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

27 kB

53

569B

2004-01-06

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

28 kB

53

569Z

2004-01-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

43 kB

53

568

2003-12-22

Ustawa - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

0,4 MB

54

568A

2004-01-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskami mniejszości) o ustawie - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

50 kB

54

568B

2004-01-05

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

28 kB

54

568C

2004-01-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

76 kB

54

568Z

2004-01-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

0,23 MB

54

567

2003-12-22

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

97 kB

53

567A

2004-01-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

28 kB

53

567Z

2004-01-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

64 kB

53

566

2003-12-22

Ustawa o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.

56 kB

53

566A

2004-01-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

23 kB

53

566Z

2004-01-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

27 kB

53

565

2003-12-22

Ustawa o podatku akcyzowym.

0,4 MB

53

565A

2004-01-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o podatku akcyzowym

28 kB

53

565Z

2004-01-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o podatku akcyzowym

96 kB

53

564

2003-12-12

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny

24 kB

52

564A

2003-12-16

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia ustawie o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny

25 kB

52

563

2003-12-12

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

58 kB

52

563A

2003-12-16

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

27 kB

52

562

2003-12-12

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

53 kB

52

562A

2003-12-16

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie zmianie ustawy - Prawo wodne

23 kB

52

561

2003-12-12

Ustawa o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 roku pomiędzy Polską a Szwajcarią

25 kB

53

561A

2003-12-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 roku pomiędzy Polską a Szwajcarią

23 kB

53

561B

2003-12-17

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej ustawie o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 roku pomiędzy Polską a Szwajcarią

23 kB

53

560

2003-12-12

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

27 kB

53

560A

2003-12-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

26 kB

53

560B

2003-12-17

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

25 kB

53

559

2003-12-12

Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

0,1 MB

53

559A

2003-12-17

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

25 kB

53

559B

2003-12-18

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

28 kB

53

559Z

2004-01-08

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,

45 kB

53

558

2003-12-12

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

0,1 MB

53

558A

2003-12-17

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych ustawie o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

29 kB

53

558B

2003-12-19

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o

ustawie o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

30 kB

53

558Z

2004-01-08

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

54 kB

53

557

2003-12-12

Ustawa o kontroli weterynaryjnej w handlu

0,2 MB

53

557A

2003-12-17

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej ustawie o kontroli weterynaryjnej w handlu

21 kB

53

557B

2003-12-18

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o kontroli weterynaryjnej w handlu

21 kB

53

556

2003-12-12

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.

26 kB

53

556A

2003-12-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.

26 kB

53

556B

2003-12-17

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.

25 kB

53

555

2003-12-12

Ustawa o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej

73 kB

53

555A

2003-12-17

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej ustawie o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej

25 kB

53

555B

2003-12-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

27 kB

53

555Z

2004-01-08

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej.

58 kB

53

554

2003-12-12

Ustawa o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

28 kB

53

554A

2003-12-18

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

23 kB

53

553

2003-12-12

Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej

34 kB

52

553A

2003-12-16

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej ustawie o zmianie ustawy o służbie cywilnej

25 kB

52

552

2003-12-12

Ustawa uchylającą ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

23 kB

52

552A

2003-12-16

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej ustawie uchylającej ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

24 kB

52

552B

2003-12-03

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie uchylającej ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

22 kB

52

551

2003-12-12

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

52 kB

52

551A

2003-12-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

23 kB

52

551B

2003-12-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

24 kB

52

551Z

2003-12-17

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

29 kB

52

550

2003-12-10

Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

0,21 MB

52

550A

2003-12-11

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

22 kB

52

550B

2003-12-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

29 kB

52

550Z

2003-12-17

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Spraw Zagranicznych i Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

39 kB

52