Ostatnia zmiana pliku: 20 maja 2004 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 600 do 649

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

649

2004-04-01

Ustawa o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej

76 kB

60

649A

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej

21 kB

60

649B

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej

24 kB

60

649Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej

36 kB

60

648

2004-04-01

Ustawa o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

33 kB

60

648A

2004-04-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej w sprawie ustawy o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

21 kB

60

648B

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

24 kB

60

648Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

37 kB

60

647

2004-03-22

Ustawa o zmianie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

31 kB

59

647A

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

25 kB

59

647B

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

23 kB

59

646

2004-03-22

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

27 kB

59

646A

2004-03-24

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

25 kB

59

646B

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

26 kB

59

645

2004-03-22

Ustawa o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

27 kB

59

645A

2004-03-24

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

24 kB

59

645B

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

27 kB

59

644

2004-03-22

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

52 kB

59

644A

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

23 kB

59

644B

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

24 kB

59

643

2004-03-22

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

0,15 MB

59

643A

2004-03-24

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw

24 kB

59

643B

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw

32 kB

59

643Z

2004-04-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw

43 kB

59

642

2004-03-22

Ustawa o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

26 kB

59

642A

2004-03-25

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

22 kB

59

642B

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

22 kB

59

641

2004-03-22

Ustawa o czasie pracy kierowców

0,11 MB

59

641A

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o czasie pracy kierowców

25 kB

59

641B

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o czasie pracy kierowców

23 kB

59

641Z

2004-04-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o czasie pracy kierowców

57 kB

59

640

2004-03-22

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

65 kB

59

640A

2004-03-25

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

21 kB

59

640B

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

21 kB

59

639

2004-03-22

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne.

0,18 MB

59

639A

2004-03-25

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne

22 kB

59

639B

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne

22 kB

59

639Z

2004-04-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne

45 kB

59

638

2004-03-22

Ustawa - Prawo celne

0,17 MB

59

638A

2004-03-25

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie - Prawo celne

21 kB

59

638B

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie - Prawo celne

21 kB

59

638Z

2004-04-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Prawo celne

52 kB

59

637

2004-03-22

Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

0,25 MB

59

637A

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

43 kB

59

637Z

2004-03-31

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

74 kB

59

636

2004-03-22

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.

75 kB

59

636A

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

25 kB

59

636B

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

26 kB

59

636Z

2004-03-31

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

32 kB

59

635

2004-03-22

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

54 kB

59

635A

2004-03-24

sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

24 kB

59

635B

2004-03-25

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

33 kB

59

635Z

2004-04-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

48 kB

59

634

2004-03-22

Ustawa o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych.

57 kB

59

634A

2004-03-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

31 kB

59

634B

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

31 kB

59

634Z

2004-03-31

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

48 kB

59

633

2004-03-15

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

64 kB

59

633A

2004-03-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

26 kB

59

633B

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

24 kB

59

633Z

2004-04-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

53 kB

59

632

2004-03-15

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

0,43 MB

58

632A

2004-03-17

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

23 kB

58

631

2004-03-16

Ustawa o ochronie przyrody

0,41 MB

59

631A

2004-03-25

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ochronie przyrody

21 kB

59

631B

2004-03026

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o ochronie przyrody

50 kB

59

631Z

2004-04-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ochronie przyrody

0,14 MB

59

630

2004-03-15

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

67 kB

59

630A

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

38 kB

59

630Z

2004-04-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

56 kB

59

629

2004-03-15

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

95 kB

59

629A

2004-03-25

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

22 kB

59

629B

2004-03-25

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

23 kB

59

628

2004-03-15

Ustawa o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.

34 kB

59

628A

2004-03-17

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej

27 kB

59

627

2004-03-15

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

90 kB

59

627A

2004-03-26

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane

31 kB

59

627Z

2004-03-31

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o zmianie ustawy - Prawo budowlane

60 kB

59

626

2004-03-15

Ustawa o wyrobach budowlanych.

0,17 MB

59

626A

2004-03-24

sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o wyrobach budowlanych

25 kB

59

626B

2004-03-24

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o wyrobach budowlanych

27 kB

59

625

2004-03-05

Projekt uchwały w sprawie transmitowania przez Telewizję Polską obrad Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

30 kB

62

625S

2004-04-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o projekcie uchwały w sprawie transmitowania przez Telewizję Polską obrad Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 625)

27 kB

62

624

2004-03-10

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

36 kB

60

624S

2004-04-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (druk nr 624)

0,12 MB

60

623

2004-03-09

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

38 kB

58

623A

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o (wraz z wnioskami mniejszości) ustawie o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

35 kB

58

623Z

2004-03-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

62 kB

58

622

2004-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006

34 kB

58

622A

2004-03-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006

28 kB

58

622B

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006

30 kB

58

622Z

2004-03-18

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006

34 kB

58

621

2004-03-09

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw

0,38 MB

58

621A

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw

37 kB

58

621B

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw

45 kB

58

621Z

2004-03-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw

0,1 MB

58

620

2004-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

87 kB

58

620A

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

34 kB

58

620Z

2004-03-18

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków)o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

69 kB

58

619

2004-03-08

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustalenia zasad wzajemnej pomocy w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Algierze dnia 31 stycznia 2000 r.

27 kB

58

619A

2004-03-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustalenia zasad wzajemnej pomocy w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Algierze dnia 31 stycznia 2000 r.

25 kB

58

619B

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustalenia zasad wzajemnej pomocy w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Algierze dnia 31 stycznia 2000 r.

25 kB

58

618

2004-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

53 kB

58

618A

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

34 kB

58

618B

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

37 kB

58

618Z

2004-03-18

sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

85 kB

58

617

2004-03-09

Ustawa o przewozie koleją towarów niebezpiecznych

0,18 MB

58

617A

2004-03-11

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o przewozie koleją towarów niebezpiecznych

31 kB

58

617B

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o przewozie koleją towarów niebezpiecznych

46 kB

58

617Z

2004-03-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o przewozie koleją towarów niebezpiecznych

71 kB

58

616

2004-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu

0,12 MB

58

616A

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu

32 kB

58

616B

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu

32 kB

58

616Z

2004-03-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem) o ustawie o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu

58 kB

58

615

2004-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o języku polskim

47 kB

58

615A

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o języku polskim

27 kB

58

615B

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o języku polskim

30 kB

58

615Z

2004-03-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o języku polskim

41 kB

58

614

2004-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw

57 kB

58

614A

2004-03-10

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw

25 kB

58

614B

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw

24 kB

58

614Z

2004-03-18

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw

32 kB

58

613

2004-03-08

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

0,11 MB

58

613A

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

34 kB

58

613Z

2004-03-18

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem) o ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

50 kB

58

612

2004-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,17 MB

58

612A

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw

25 kB

58

612B

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw

21 kB

58

612C

2004-03-17

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw

40 kB

58

612Z

2004-03-18

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw

67 kB

58

611

2004-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw

47 kB

58

611A

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw

29 kB

58

611B

2004-03-12

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o ustawie o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw

27 kB

58

611Z

2004-03-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw

43 kB

58

610

2004-03-01

Informacja o działalności Rzecznika Interesu Publicznego

 

63

609

2004-03-04

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

20 kB

58

608

2004-02-23

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej

0,27 MB

57

608A

2004-02-26

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej

28 kB

57

608B

2004-02-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej

26 kB

57

607

2004-02-23

Ustawa o podatku od towarów i usług

1 MB

57

607A

2004-02-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o podatku od towarów i usług

31 kB

57

607B

2004-03-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o podatku od towarów i usług

57 kB

57

607Z

2004-03-04

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o podatku od towarów i usług

0,4 mB

57

606

2004-02-23

Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

43 kB

57

606A

2004-02-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

27 kB

57

606B

2004-02-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

26 kB

57

606Z

2004-03-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

93 kB

57

605

2004-02-20

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącego zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonego w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

30 kB

57

605A

2004-02-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącego zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonego w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

26 kB

57

605B

2004-02-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącego zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonego w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

26 kB

57

604

2004-02-20

Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

0,18 MB

57

604A

2004-02-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

21 kB

57

604B

2004-03-01

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

21 kB

57

604Z

2004-03-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

47

57

603

2004-02-20

Ustawa o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych

70 kB

57

603A

2004-02-25

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych

21 kB

57

603Z

2004-03-03

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych

26 kB

57

602

2004-02-20

Ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

80 kB

57

602A

2004-02-26

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

27 kB

57

602B

2004-02-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS

25 kB

57

602Z

2004-03-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS),

45 kB

57

601

2004-02-20

Ustawa o rybołówstwie

0,15 MB

57

601A

2004-02-25

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o rybołówstwie

22 kB

57

601B

2004-02-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o rybołówstwie

21 kB

57

600

2004-02-20

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń

0,1 MB

57

600A

2004-02-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń

34 kB

57

600B

2004-02-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń

31 kB

57

600Z

2004-03-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń

52 kB

57