Ostatnia zmiana pliku: 17 czerwca 2004 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 650 do 699

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

699

2004-04-30

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

83 kB

62

699A

2004-05-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

36 kB

62

699B

2004-05-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

47 kB

62

699Z

2004-05-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

72 kB

62

698

2004-04-30

Ustawa o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

51 kB

62

698A

2004-05-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

33 kB

62

698B

2004-05-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

31 kB

62

698Z

2004-05-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

40 kB

62

697

2004-04-30

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

40 kB

62

697A

2004-05-07

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

33 kB

62

697Z

2004-05-19

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

37 kB

62

696

2004-04-30

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

55 kB

62

696A

2004-05-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości

29 kB

62

695

2004-04-30

Ustawa o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,12 MB

62

695A

2004-04-07

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

40 kB

62

695Z

2004-05-20

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,11 MB

62

694

2004-04-29

Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

52 kB

62

694A

2004-05-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

32 kB

62

694B

2004-04-11

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

30 kB

62

694Z

2004-05-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

40 kB

62

693

2004-04-22

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

0,75 MB

62

do 693

2004-04-28

Do druku 693

23 kB

62

693A

2004-05-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o funduszach inwestycyjnych.

66 kB

62

693Z

2004-05-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o funduszach inwestycyjnych.

93 kB

62

692

2004-04-22

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

38 kB

62

692A

2004-05-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty

33 kB

62

692Z

2004-05-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty

40 kB

62

691

2004-04-22

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o miarach

0,10 MB

62

691A

2004-05-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o miarach

29 kB

62

691Z

2004-05-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o miarach

33 kB

62

690

2004-04-20

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

20 kB

61

689

2004-04-20

Ustawa o ratyfikacji Protokołu z dnia 8 października 2002 r. o przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", ujednoliconej przez Protokół z dnia 27 czerwca 1997 r.

38 kB

61

689A

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu z dnia 8 października 2002 r. o przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", ujednoliconej przez Protokół z dnia 27 czerwca 1997 r.

27 kB

61

689B

2004-04-21

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o ratyfikacji Protokołu z dnia 8 października 2002 r. o przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", ujednoliconej przez Protokół z dnia 27 czerwca 1997 r.

36 kB

61

688

2004-04-20

Ustawa o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 czerwca 1997 r. ujednolicającego Międzynarodową konwencję o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", podpisaną w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., z późniejszymi zmianami.

38 kB

61

688A

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 czerwca 1997 r. ujednolicającego Międzynarodową konwencję o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", podpisaną w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., z późniejszymi zmianami

27 kB

61

688B

2004-04-21

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 czerwca 1997 r. ujednolicającego Międzynarodową konwencję o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", podpisaną w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., z późniejszymi zmianami

37 kB

61

687

2004-04-20

Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

40 kB

61

687A

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

28 kB

61

687B

2004-04-21

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

37 kB

61

686

2004-04-17

Ustawa o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

0,13 MB

61

686A

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

29 kB

61

686Z

2004-04-21

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

33 kB

61

686B

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

21 kB

61

685

2004-04-17

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych

0,12 mB

61

685A

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o świadczeniach przedemerytalnych

27 kB

61

685Z

2004-04-21

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o świadczeniach przedemerytalnych

72 kB

61

684

2004-04-17

Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych

94 kB

61

684A

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o Funduszu Poręczeń Unijnych

22 kB

61

684Z

2004-04-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Funduszu Poręczeń Unijnych

35 kB

61

683

2004-04-17

Ustawa o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą

0,11 MB

61

Do683

2004-04-20

Do druku 683

18 kB

61

683A

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą

42 kB

61

683B

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą

44 kB

61

682

2004-04-17

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

69 kB

61

682A

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

46 kB

61

682B

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

47 kB

61

682Z

2004-04-21

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

67 kB

61

681

2004-04-17

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

0,22 MB

61

681A

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

51 kB

61

681B

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

51 kB

61

681Z

2004-04-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

57 kB

61

680

2004-04-17

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

34 kB

61

680A

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

43 kB

61

679

2004-04-17

Ustawa o ratyfikacji Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.

36 kB

61

679A

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.

45 kB

61

679B

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.

45 kB

61

678

2004-04-17

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanego w Brukseli w dniu 14 października 2003 r.

37 kB

61

678A

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

28 kB

61

678B

2004-04-20

Sprawozdanie Komisji ustawie o ratyfikacji Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanego w Brukseli w dniu 14 października 2003 r.

26 kB

61

677

2004-04-15

Wniosek Komisji Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

29 kB

61

676

2004-04-07

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2003 r.

 

63

675

2004-04-14

Projekt ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

45 kB

63

675S

2004-05-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Spraw Zagranicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk nr 675)

0,2 MB

63

674

2004-04-05

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności i Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji

 

64

674A

2004-06-16

Stanowisko Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z wnioskiem mniejszości) w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji

36 kB

64

673

2004-04-05

Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

78 kB

60

673A

2004-04-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych ustawie o niektórych zabezpieczeniach finansowych

28 kB

60

673Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o niektórych zabezpieczeniach finansowych

32 kB

60

672

2004-04-05

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach

26 kB

60

672A

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o odpadach

25 kB

60

671

2004-04-05

Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju

0,19 MB

60

671A

2004-04-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych ustawie o Narodowym Planie Rozwoju

23 kB

60

671B

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o Narodowym Planie Rozwoju

31 kB

60

671Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Narodowym Planie Rozwoju

0,10 MB

60

670

2004-04-05

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

0,53 MB

60

670A

2004-04-07

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

29 kB

60

670Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem) o ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

65 kB

60

669

2004-04-05

Ustawa o wyrobach medycznych

0,22MB

60

669A

2004-04-13

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o wyrobach medycznych

45 kB

60

668

2004-04-05

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

0,93MB

60

668A

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

28 kB

60

668Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

52 kB

60

667

2004-04-05

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie lekarza

0,20 MB

60

667A

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie lekarza

33 kB

60

667Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia ustawie (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie lekarza

62 kB

60

666

2004-04-05

Ustawa o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

0,85 MB

60

666A

2004-04-13

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

0,1 MB

60

666Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

0,13 MB

60

665

2004-04-05

Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową

0,12 MB

60

665A

2004-04-07

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową

31 kB

60

665B

2004-04-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową

21 kB

60

665Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową

51 kB

60

664

2004-04-05

Ustawa o wyposażeniu morskim

82 kB

60

664A

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o wyposażeniu morskim

25 kB

60

664B

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o wyposażeniu morskim

22 kB

60

663

2004-04-05

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

0,24 MB

60

663A

2004-04-07

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

25 kB

60

663B

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

29 kB

60

663Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

56 kB

60

662

2004-04-05

Ustawa o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,13 MB

60

662A

2004-04-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej ustawie o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30 kB

60

662B

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw

23 kB

60

662Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw

36

60

661

2004-04-05

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

68 kB

60

661A

2004-04-07

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

25 kB

60

661B

2004-04-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

23 kB

60

661C

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

30 kB

60

661Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

39 kB

60

660

2004-04-05

Ustawa zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

96 kB

60

660A

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

29 kB

60

660B

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

22 kB

60

660Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

54 kB

60

659

2004-04-05

Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

0,17 MB

60

659A

2004-04-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

22 kB

60

659B

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

24 kB

60

659Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

36 kB

60

658

2004-04-05

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

0,11 MB

60

658A

2004-0404

sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

22 kB

60

657

2004-04-05

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw

0,12 MB

60

657A

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw

31 kB

60

657Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw

52 kB

60

656

2004-04-02

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

43 kB

60

656S

2004-04-08

Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 656)

45 kB

60

656X

2004-04-20

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Regulaminowej, etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 656 S)

57 kB

61

655

2004-04-05

Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych

0,19 MB

60

655A

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o pracowniczych programach emerytalnych

26 kB

60

655Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o pracowniczych programach emerytalnych

45 kB

60

654

2004-04-05

Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

0,16 MB

60

654A

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych

29 kB

60

653

2004-04-01

Ustawa o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

49 kB

60

653A

2004-04-07

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

27 kB

60

653Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

43 kB

60

652

2004-04-01

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

0,25 MB

60

652A

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

27 kB

60

652Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

47 kB

60

651

2004-04-01

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw w związku z wdrażaniem przepisów prawa Unii Europejskiej

0,2 MB

60

651A

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw w związku z wdrażaniem przepisów prawa Unii Europejskiej

31 kB

60

651B

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw w związku z wdrażaniem przepisów prawa Unii Europejskiej

41 kB

60

651Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw w związku z wdrażaniem przepisów prawa Unii Europejskiej

62 kB

60

650

2004-04-01

Ustawa o rolnictwie ekologicznym

60 kB

60

650A

2004-04-07

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o rolnictwie ekologicznym

25 kB

60

650B

2004-04-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o rolnictwie ekologicznym

20 kB

60

650C

2004-04-08

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o rolnictwie ekologicznym

22 kB

60

650Z

2004-04-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o rolnictwie ekologicznym

40 kB

60