Ostatnia zmiana pliku: 22 lipca 2004 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 700 do 749

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

749

2004-07-02

Ustawa o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

78 kB

66

749A

2004-07-06

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

20 kB

66

748

2004-07-02

Uchwała w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

25 kB

66

748A

2004-07-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

26 kB

66

747

2004-07-02

Ustawa o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy" Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie"

25 kB

66

747A

2004-07-07

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy "Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie"

24 kB

66

746

2004-07-02

Ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego do Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

24 kB

66

746A

2004-07-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Protokołu zmieniającego do Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

26 kB

66

745

2004-06-25

Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,15 MB

66

745A

2004-07-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

45 kB

66

Do745

2004-07-07

Do druku nr 745

93 kB

66

745Z

2004-07-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

81 kB

66

744

2004-06-24

Wniosek Komisji Regulaminowe, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji

28 kB

66

743

2004-06-24

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych

29 kB

64

742

2004-06-24

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji

28 kB

66

741

2004-06-18

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

 

67

740

2004-06-18

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

0,1 MB

64

740A

2004-06-22

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

41 kB

64

740B

2004-06-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

24 kB

64

739

2004-06-18

Ustawa o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.

28 kB

64

739A

2004-06-22

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.

25 kB

64

739B

2004-06-23

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.

25 kB

64

738

2004-06-18

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

0,75 MB

64

738A

2004-06-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

46 kB

64

738Z

2004-06-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

67 kB

64

737

2004-06-18

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

57 kB

64

737A

2004-06-22

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

25 kB

64

736

2004-06-18

Ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

33 kB

64

736A

2004-06-22

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

22 kB

64

735

2004-06-18

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

79 kB

66

735A

2004-06-28

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

37 kB

66

735B

2004-06-28

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

37 kB

66

735Z

2004-07-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

81 kB

66

734

2004-06-21

Ustawa - Prawo telekomunikacyjne

0,6 MB

66

734A

2004-07-02

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie - Prawo telekomunikacyjne

46 kB

66

734Z

2004-07-07

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Prawo telekomunikacyjne

0,10MB

66

733

2004-06-18

Wniosek Komisji Ustawodawstwa i Praworządności w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

40 kB

 

732

2004-06-18

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

83 kB

66

732A

2004-06-28

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

30 kB

66

732Z

2004-07-07

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

80 kB

66

731

2004-06-18

Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

51 kB

66

731A

2004-06-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

32 kB

66

731Z

2004-07-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawienim wniosków) o ustawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

35 kB

66

730

2004-06-18

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim

28 kB

64

730A

2004-06-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim

28 kB

64

729

2004-06-18

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.

28 kB

66

729A

2004-06-23

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.

33 kB

66

729B

2004-07-02

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.

35 kB

66

728

2004-06-18

Ustawa o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw

60 kB

 

728A

2004-06-23

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw

25 kB

 

727

2004-06-03

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34 kB

66

727S

2004-06-22

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

75 kB

66

726

2004-06-02

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Jerzego Pieniążka

24 kB

64

725

2004-06-02

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

31 kB

63

724

2004-05-31

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

0,2 MB

64

724A

2004-06-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

0,33 kB

64

724Z

2004-06-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

73 kB

64

723

2004-05-28

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

44 kB

 

722

2004-05-31

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

0,3 MB

64

722A

2004-06-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności wraz z wnioskami mniejszości komisji oraz wnioskiem komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

51 kB

64

722Z

2004-06-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

o,10 MB

64

721

2004-05-31

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

69 kB

64

721A

2004-06-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

36 kB

64

720

2004-05-31

Ustawa o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzonego w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej Konwencji

27 kB

63

720A

2004-06-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzonego w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej Konwencji

25 kB

63

720B

2004-06-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzonego w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej Konwencji

28 kB

63

719

2004-05-31

Ustawa o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

27 kB

63

719A

2004-06-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

25 kB

63

719B

2004-06-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

28 kB

63

718

2004-05-31

Ustawa o ratyfikacji Protokołu z dnia 23 lipca 1996 r. sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji

29 kB

63

718A

2004-06-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu z dnia 23 lipca 1996 r. sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji

25 kB

63

718B

2004-06-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Protokołu z dnia 23 lipca 1996 r. sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji

28 kB

63

717

2004-05-31

Ustawa o ratyfikacji Protokołu z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

27 kB

63

717A

2004-06-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

25 kB

63

717B

2004-06-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego ustawie o ratyfikacji Protokołu z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

28 kB

63

716

2004-05-31

Ustawa o ratyfikacji Protokołu z dnia 30 listopada 2000 r. sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz Załącznik do tej Konwencji

27 kB

63

716A

2004-06-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu z dnia 30 listopada 2000 r. sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz Załącznik do tej Konwencji

25 kB

63

716B

2004-06-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Protokołu z dnia 30 listopada 2000 r. sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz Załącznik do tej Konwencji

28 kB

63

715

2004-05-27

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

25 kB

64

715A

2004-06-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

24 kB

64

714

2004-05-27

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

26 kB

64

714A

2004-06-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

32 kB

64

713

2004-05-25

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2003

 

66

712

2004-05-20

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

30 kB

62

711

2004-05-20

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej

30 kB

62

710

2004-05-20

Projekt uchwały w sprawie polityki karnej w Polsce

51 kB

63

710S

2004-05-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie uchwały w sprawie polityki karnej w Polsce (druk nr 710)

56 kB

63

710X

2004-06-02

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie uchwały w sprawie polityki karnej w Polsce (druk nr 710 S)

41 kB

63

709

2004-05-19

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący powołania Komisji Spraw Unii Europejskiej

23 kB

62

708

2004-05-19

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

25 kB

62

707

2004-05-18

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty.

49 kB

63

707A

2004-05-19

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty

34 kB

63

707B

2004-05-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty

33 kB

63

707Z

2004-06-02

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o systemie oświaty.

49 kB

63

706

2004-05-18

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

54 kB

63

706A

2004-05-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

42 kB

63

706Z

2004-06-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

42 kB

63

705

2004-05-18

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

0,1 MB

63

705A

2004-05-27

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

33 kB

63

705B

2004-05-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

34 kB

63

705Z

2004-06-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

40 kB

63

704

2004-05-18

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o notariacie.

33 kB

63

704A

2004-05-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o notariacie.

37 kB

63

704Z

2004-06-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

57 kB

63

703

2004-05-18

Ustawa o ratyfikacji Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.

35 kB

63

703A

2004-05-19

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.

33 kB

63

703B

2004-05-19

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.

38 kB

63

702

2004-05-18

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.

35 kB

63

702A

2004-05-19

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.

33 kB

63

702B

2004-05-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.

34 kB

63

701

2004-05-18

Ustawa o ratyfikacji Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

31 kB

63

701A

2004-05-19

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ratyfikacji Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

30 kB

63

701B

2004-05-20

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ratyfikacji Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

32 kB

63

700

2004-05-13

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich za 2003 r.

2 MB

66