Ostatnia zmiana pliku: 11 stycznia 2005 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 750 do 799

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

799

2004-09-24

Ustawa o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.

38 kB

70

799A

2004-09-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.

28 kB

70

799B

2004-09-29

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.

28 kB

70

798

2004-09-13

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

44 kB

69

798A

2004-09-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

27 kB

69

797

2004-09-13

Ustawa o zasadach finansowania nauki

0,14 MB

69

797A

2004-09-22

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zasadach finansowania nauki

33 kB

69

797B

2004-09-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zasadach finansowania nauki

24 kB

69

797Z

2004-0-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zasadach finansowania nauki

73 kB

69

796

2004-09-13

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.

36 kB

69

796A

2004-09-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003

27 kB

69

796B

2004-09-22

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r.

29 kB

69

795

2004-09-13

Ustawa o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

34 kB

69

795A

2004-09-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

25 kB

69

795B

2004-09-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

26 kB

69

794

2004-09-13

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r.

35 kB

69

794A

2004-09-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r.

25 kB

69

794B

2004-09-23

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r.

26 kB

69

793

2004-09-13

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

45 kB

69

793A

2004-09-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

26 kB

69

793Z

2004-09-30

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

50 kB

69

792

2004-09-13

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

29 kB

69

792A

2004-09-17

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

28 kB

69

792B

2004-09-21

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

26 kB

69

792Z

2004-09-30

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

58 kB

69

791

2004-08-27

Projekt uchwały dotyczący rezygnacji pana Tomasza Gobana-Klasa, z funkcji członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

30 kB

69

790

2004-08-30

Ustawa o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

52 kB

69

790A

2004-09-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

23 kB

69

790B

2004-09-22

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

23 kB

69

790Z

2004-09-29

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

40 kB

69

789

2004-08-30

Ustawa o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

0,1 MB

69

789A

2004-09-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30 kB

69

789Z

2004-09-29

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

42 kB

69

788

2004-08-30

Ustawa o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

50 kB

69

788A

2004-09-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

23 kB

69

788B

2004-09-17

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

26 kB

69

788Z

2004-09-29

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

45 kB

69

787

2004-08-30

Ustawa o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskiwanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r.

37 kB

69

787A

2004-09-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskiwanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r.

28 kB

69

787B

2004-09-22

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskiwanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r.

28 kB

69

786

2004-08-30

Ustawa o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

35 kB

69

786A

2004-09-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

26 kB

69

786B

2004-09-22

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.

26 kB

69

785

2004-08-30

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r.

34 kB

69

785A

2004-09-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r.

25 kB

69

785B

2004-09-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r.

25 kB

69

784

2004-08-30

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.

36 kB

69

784A

2004-09-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.

25 kB

69

784B

2004-09-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.

25 kB

69

783

2004-08-30

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

34 kB

69

783A

2004-09-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

29 kB

69

783B

2004-09-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

24 kB

69

782

2004-08-30

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o pozbawianiu uprawnień do kierowania pojazdami, sporządzonej w Luksemburgu dnia 17 czerwca 1998 r.

34 kB

69

782A

2004-09-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji o pozbawianiu uprawnień do kierowania pojazdami, sporządzonej w Luksemburgu dnia 17 czerwca 1998 r.

23 kB

69

782B

2004-09-21

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o ratyfikacji Konwencji o pozbawianiu uprawnień do kierowania pojazdami, sporządzonej w Luksemburgu dnia 17 czerwca 1998 r.

25 kB

69

781

2004-08-30

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

59 kB

69

781A

2004-09-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

27 kB

69

780

2004-08-27

Projekt uchwały w sprawie wycofania Polskich Sił Zbrojnych z Iraku.

54 kB

71

780S

2004-10-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o projekcie uchwały w sprawie wycofania Polskich Sił Zbrojnych z Iraku (druk nr 780)

29 kB

71

780X

2004-11-04

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie wycofania Polskich Sił Zbrojnych z Iraku (druk nr 780 S)

42 kB

72

779

2004-08-11

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

23 kB

68

778

2004-08-10

Projekt uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.

71 kB

68

777

2004-08-02

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

0,94 MB

68

777A

2004-08-06

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

95 kB

68

777Z

2004-08-11

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

0,22 MB

68

776

2004-08-02

Ustawa o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980r.

26 kB

68

776A

2004-08-10

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

23 kB

68

776B

2004-08-10

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

23 kB

68

775

2004-08-02

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

64 kB

68

775A

2004-08-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

31 kB

68

774

2004-08-02

Ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

0,12 MB

68

774A

2004-08-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

39 kB

68

774B

2004-08-06

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

42 kB

68

774do

2004-08-09

Do druku 774

24 kB

68

774Z

2004-08-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

76 kB

68

773

2004-08-02

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

67 kB

68

773A

2004-08-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych wraz z wnioskiem komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

73 kB

68

773Z

2004-08-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

57 kB

68

772

2004-07-29

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.

43 kB

 

772S

2004-12-29

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw

0,2 MB

 

771

2004-07-29

Projekt ustawy o zniesieniu Funduszu Kościelnego

57 kB

 

770

2004-07-28

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w maju i czerwcu 2004 roku

0,47 MB

68

769

2004-07-28

Projekt uchwały w sprawie powstania pomnika "Macierz-Polonii".

36 kB

 

769S

2004-08-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Emigracji i Polaków za Granicą o projekcie uchwały w sprawie powstania pomnika "Macierz - Polonii"

35 kB

 

768

2004-07-26

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

35 kB

68

768A

2004-07-28

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

32 kB

68

767

2004-07-26

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych

36 kB

68

767A

2004-07-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych

32 kB

68

766

2004-07-26

Ustawa o zmianie ustawy o kosmetykach

52 kB

68

766A

2004-08-06

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o kosmetykach

26 kB

68

765

2004-07-26

Ustawa o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.

26 kB

67

765A

2004-07-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.

31 kB

67

765B

2004-07-27

Sprawozdanie komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.

33 kB

67

764

2004-07-26

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r.

27 kB

67

764A

2004-07-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r.

31 kB

67

764B

2004-07-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r.

34 kB

67

763

2004-07-26

Ustawa o ratyfikacji Konwencji odnoszącej się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Dublinie dnia 27 września 1996 r.

28 kB

67

763A

2004-07-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji odnoszącej się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Dublinie dnia 27 września 1996 r.

33 kB

67

763B

2004-07-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Konwencji odnoszącej się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Dublinie
dnia 27 września 1996 r.

35 kB

67

762

2004-07-26

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protokołu do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 października 2001 r.

29 kB

67

762A

2004-07-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protokołu do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 października 2001 r.

35 kB

67

762B

2004-07-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protokołu do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 października 2001 r.

37 kB

67

761

2004-07-26

Ustawa o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

27 kB

67

761A

2004-07-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

33 kB

67

761B

2004-07-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

34 kB

67

760

2004-07-26

Ustawa o ratyfikacji Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.

34 kB

67

760A

2004-07-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.

33 kB

67

759

2004-07-26

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"

30 kB

67

759A

2004-07-27

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"

29 kB

67

759Z

2004-07-29

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"

32 kB

67

758

2004-07-23

Projekt uchwały w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

26 kB

67

758S

2004-07-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie uchwały w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

38 kB

67

758X

2004-07-29

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

44 kB

67

757

2004-07-16

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

59 kB

67

757A

2004-07-22

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

24 kB

67

757Z

2004-07-28

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

50 kB

67

756

2004-07-16

Ustawa o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej

47 kB

67

756A

2004-07-22

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej

30 kB

67

756Z

2004-07-28

sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej,

52 kB

67

755

2004-07-16

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

32 kB

67

755A

2004-07-22

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

29 kB

67

755Z

2004-07-28

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

51 kB

67

754

2004-07-16

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

70 kB

67

754A

2004-07-22

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

25 kB

67

754Z

2004-07-29

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

63 kB

67

753

2004-07-16

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

34 kB

67

753A

2004-07-21

Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

27 kB

67

753Z

2004-07-29

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

40 kB

67

752

2004-07-16

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

80 kB

68

752A

2004-07-22

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

34 kB

68

752B

2004-08-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

37 kB

68

752Z

2004-08-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

0,11 MB

68

751

2004-07-16

Ustawa o międzynarodowym obrocie odpadami

70 kB

67

751A

2004-07-22

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o międzynarodowym obrocie odpadami

30 kB

67

751Z

2004-07-28

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o międzynarodowym obrocie odpadami

35 kB

67

750

2004-07-06

Projekt uchwały w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do integracji europejskiej w obszarze wspierania oraz wykorzystania prac naukowo - badawczych i wdrożeniowych w gospodarce

42 kB

68

750S

2004-07-29

Sprawozdanie Komisji: Ustawodawstwa i Praworządności, Nauki, Edukacji i Sportu oraz Gospodarki i Finansów Publicznych o projekcie uchwały w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do integracji europejskiej w obszarze wspierania oraz wykorzystania prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych w gospodarce

45 kB

68

750X

2004-08-11

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o projekcie uchwały w sprawie wspierania oraz wykorzystywania prac naukowo - badawczych i wdrożeniowych w gospodarce

51 kB

68