Ostatnia zmiana pliku: 26 kwietnia 2005 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 850 do 899

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

899

2005-03-04

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

42 kB

79

899A

2005-03-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

31 kB

79

899B

2005-03-30

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

32 kB

79

899Z

2005-04-01

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury i Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

79 kB

79

898

2005-03-08

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

0,28 MB

79

898A

2005-03-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

44 kB

79

898B

2005-03-18

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

44 kB

79

898Z

2005-04-01

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Spraw Zagranicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

74 kB

79

897

2005-03-04

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach

0,19 MB

79

897A

2005-03-18

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach

36 kB

79

897B

2005-03-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach.

31 kB

79

897Z

2005-04-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska

(wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach

51 kB

79

896

2005-03-04

Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

76 kB

79

896A

2005-03-18

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

34 kB

79

896B

2005-03-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

36 kB

79

896C

2005-03-30

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

36 kB

79

896Z

2005-04-01

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

96 kB

79

895

2005-03-04

Ustawa o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich

47 kB

78

895A

2005-03-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich

30 kB

78

894

2005-02-22

"Informację o działalności Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 lipca 2003 r. - 30 czerwca 2004 r."

1,7 MB

79

893

2005-02-18

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

54 kB

 

893S

2005-04-22

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

76 kB

80.

892

2005-02-18

Ustawa o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej.

0,11 MB

78

892A

2005-03-10

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej

40 kB

78

892Z

2005-03-17

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej

88 kB

78

891

2005-02-18

Ustawa o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

79 kB

78

891A

2005-03-09

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

30 kB

78

890

2005-02-18

Ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

0,22 MB

78

890A

2005-03-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

56 kB

78

890Z

2005-03-17

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

80 kB

78

889

2005-02-23

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw

0,76 MB

78

889A

2005-03-02

Sprawozdanie .Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw

57 kB

78

889Z

2005-03-16

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw

50 kB

78

888

2005-02-18

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

0,18 MB

78

888A

2005-03-10

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

33 kB

78

888Z

2005-03-16

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

35 kB

78

887

2005-02-17

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi

52 kB

78

887S

2005-03-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o projekcie uchwały w sprawie utworzenia Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi

35 kB

78

886

2005-02-17

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Stanisława Staszica

67 kB

78

886S

2005-03-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Emigracji i Polaków za Granicą o projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Stanisława Staszica

35 kB

78

886X

2005-03-16

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Stanisława Staszica

56 kB

78

885

2005-02-17

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

33 kB

78

885A

2005-03-09

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

33 kB

78

884

2005-02-10

Projekt uchwały w 500 rocznicę urodzin Mikołaja Reja ojca piśmiennictwa polskiego

50 kB

77

884S

2005-02-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Kultury Środków Przekazu o projekcie uchwały w 500 rocznicę urodzin Mikołaja Reja ojca piśmiennictwa polskiego (druk nr 884)

63 kB

77

883

2005-02-07

Projekt uchwały w sześćdziesiątą rocznicę walk o Wał Pomorski

43 kB

78

883S

2005-03-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o projekcie uchwały w sześćdziesiątą rocznicę walk o Wał Pomorski (druk nr 883)

37 kB

78

883X

2005-03-17

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sześćdziesiątą rocznicę walk o Wał Pomorski (druk nr 883)

60 kB

78

882

2005-02-09

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2004 roku (podczas Prezydencji Niderlandzkiej)

1,12 MB

77

881

2005-02-02

Wniosek Komisji Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

34 kB

76

880

2005-01-27

Projekt uchwały w 85. Rocznicę uroczystości zaślubin Polski z morzem

39 kB

76

880S

2005-02-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o projekcie uchwały w 85. Rocznicę uroczystości zaślubin Polski z morzem (druk nr 880)

40 kB

76

879

2005-01-25

Projekt uchwały w sześćdziesiątą rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz

41 kB

76

879S

2005-02-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie uchwały w sześćdziesiątą rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz (druk nr 879)

41 kB

76

878

2005-01-24

Ustawa zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

46 kB

76

878A

2005-02-02

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

35 kB

76

877

2005-01-24

Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu.

69 kB

77

877A

2005-02-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu

51 kB

77

877B

2005-02-17

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu.

45 kB

77

877Z

2005-02-18

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu

0,12 MB

77

876

2005-01-21

Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.

0,24 MB

77

876A

2005-01-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

38 kB

77

876B

2005-01-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

36 kB

77

876Z

2005-02-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

69 kB

77

875

2005-01-21

Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym.

78 kB

77

875A

2005-01-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o Krajowym Funduszu Kapitałowym

38 kB

77

875Z

2005-02-17

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Krajowym Funduszu Kapitałowym

67 kB

77

874

2005-01-21

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.

0,34 MB

77

874A

2005-02-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

58 kB

77

874Z

2005-02-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

0,11 ,MB

77

873

2005-01-10

Ustawa o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw

0,13 MB

76

873A

2005-01-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw

46 kB

76

872

2005-01-07

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

25 kB

76

872A

2005-01-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

38 kB

76

872B

2005-01-25

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

37 kB

76

872Z

2005-02-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

47 kB

76

871

2004-12-22

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

31 kB

75

871A

2004-12-22

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

35 kB

75

870

2004-12-20

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,22 MB

75

870A

2004-12-21

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw

39 kB

75

869

2004-12-20

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

0,3 MB

75

869A

2004-12-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

30 kB

75

868

2004-12-16

Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

0,16 MB

75

868A

2004-12-21

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

44 kB

75

867

2004-12-16

Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o ustawie o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

75 kB

75

867A

2004-12-21

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

50 kB

75

866

2004-12-16

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo przewozowe

42 kB

75

866A

2004-12-22

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy - Prawo przewozowe

23 kB

75

865

2004-12-16

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

66 kB

75

865A

2004-12-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

30 kB

75

864

2004-12-16

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

22 kB

74

863

2004-12-16

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący wyboru przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu

22 kB

74

862

2004-12-15

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

40 kB

75

862A

2004-12-21

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

33 kB

75

861

2004-12-15

Ustawa o ratyfikacji Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r.

32 kB

75

861A

2004-12-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r.

31 kB

75

861B

2004-12-21

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r.

34 kB

75

860

2004-12-03

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

51 kB

74

860A

2004-12-10

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw

26 kB

74

860Z

2004-12-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw

40 kB

74

859

2004-12-03

Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach.

0,17 MB

74

859A

2004-12-08

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o doświadczeniach na zwierzętach

24 kB

74

859Z

2004-12-15

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o doświadczeniach na zwierzętach

56 kB

74

858

2004-12-03

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

56 kB

74

858A

2004-12-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

35 kB

74

858Z

2004-12-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

49 kB

74

857

2004-12-03

Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

0,16 MB

74

857A

2004-12-09

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

33 kB

74

857Z

2004-12-15

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

60 kB

74

856

2004-12-03

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

37 kB

74

856A

2004-12-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

23 kB

74

855

2004-12-03

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw.

0,16 MB

74

855A

2004-12-08

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw

32 kB

74

855Z

2004-12-15

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw

47 kB

74

854

2004-12-03

Ustawa o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

94 kB

74

854A

2004-12-10

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

33 kB

74

854Z

2004-12-15

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

80 kB

74

853

2004-12-03

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

22 kB

74

852

2004-11-26

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

0,1 MB

73

852A

2004-11-30

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

36 kB

73

852Z

2004-12-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

29 kB

73

852B

2004-11-30

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

39 kB

73

851

2004-11-30

Ustawa budżetowa na rok 2005

2,26 MB

74

851A

2004-12-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie budżetowej na rok 2005

0,11 MB

74

851Z

2004-12-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie budżetowej na rok 2005

0,4 MB

74

850

2004-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

28 kB

73

850A

2004-11-30

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

33 kB

73