Ostatnia zmiana pliku: 1 lipca 2005 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 900 do 949

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

949

2005-05-10

Ustawa o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej

71 kB

81

949A

2005-05-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskami mniejszości) o ustawie o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej

60 kB

81

949Z

2005-05-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej

50 kB

81

948

2005-05-10

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

0,10 MB

 

do 948

2005-05-19

Do druku 948

21 kB

 

948A

2005-05-17

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

31 kB

 

948B

2005-05-17

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

30 kB

 

947

2005-05-10

Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

0,16 MB

82

947A

2005-05-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

35 kB

82

947Z

2005.06.03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

0,13 MB

82

946

2005-05-10

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty

74 kB

82

946A

2005-05-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty

33 kB

82

945

2005-05-10

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

50 kB

81

945A

2005-05-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

31 kB

81

944

2005-05-10

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

73 kB

 

944A

2005-05-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

45 kB

 

943

2005-04-29

Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego sporządzone przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk obejmujące lata 2003-2004

3 MB

 

942

2005-04-28

Projekt uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 grudnia 2004 r.

60 kB

82

942S

2005-05-17

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 grudnia 2004 r. (druk nr 942)

29 kB

82

942X

2005-06-03

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej senatu z dnia 3 grudnia 2004 r.

98 kB

82

941

2005-04-26

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki I Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

29 kB

80

940

2005-04-26

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2004

1,2 MB

84

939

2005-04-26

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2004 r.

1,3 MB

83

938

2005-04-22

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

64 kB

81

938A

2005-05-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

35 kB

81

938B

2005-05-13

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

35 kB

81

938Z

2005-05-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

80 kB

81

937

2005-04-22

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

0,28 MB

81

937A

2005-05-12

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

57 kB

81

937Z

2005-05-18

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

55 kB

81

936

2005-04-22

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

36 kB

81

936A

2005-05-12

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z wnioskiem mniejszości) o ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

63 kB

81

936Z

2005-05-18

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

52 kB

81

935

2005-04-22

Ustawa o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt.

42 kB

81

935A

2005-04-27

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt

42 kB

81

934

2005-04-22

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

35 kB

81

934A

2005.05.06

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

39 kB

81

933

2005-04-22

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010".

55 kB

81

933A

2005-05-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010".

45 kB

81

933B

2005-05-12

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010".

50 kB

81

933Z

2005-05-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010",

42 kB

81

932

2005-04-22

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

32 kB

81

932A

2005-05-11

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

48 kB

81

931

2005-04-22

Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

25 kB

80

931A

2005-04-26

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji I Sportu o ustawie o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

30 kB

80

930

2005-04-15

Projekt ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II.

34 kB

84

930S

2005-06-29

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

69 kB

84

930X

2005-07-01

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o ustanowieniu 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II

29 kB

84

929

2005-04-18

Ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

67 kB

80

929A

2005-04-22

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej

43 kB

80

929Z

2005-04-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej

56 kB

80

928

2005-04-18

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.

50 kB

80

928A

2005-04-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa I Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

31 kB

80

927

2005-04-18

Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

76 kB

80

927A

2005-04-26

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

35 kB

80

927Z

2005-04-28

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

72 kB

80

926

2005-04-18

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

47 kB

80

926A

2005-04-26

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

32 kB

80

925

2005-04-18

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

0,26 MB

80

925A

2005-04-27

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

50 kB

80

925Z

2005-04-27

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

0,12 MB

80

924

2005-04-18

Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie.

31 kB

80

924A

2005-04-26

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o rybołówstwie

32 kB

80

923

2005-04-18

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

0,2 MB

80

923A

2005-04-26

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

39 kB

80

923B

2005-04-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

39 kB

80

923Z

2005-04-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawienim wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

73 kB

80

922

2005-04-18

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

55 kB

80

922A

2005-04-26

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

33 kB

80

922B

2005-04-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

33 kB

80

921

2005-04-13

Projekt rezolucji w sprawie oceny i postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2005 - 2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej wschodniej części Polski (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego).

54 kB

82

do 921

2005-04-27

Do druku nr 921

21 kB

82

920

2005-04-07

Projekt uchwały w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej.

69 kB

80

920S

2005-04-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Obrony Narodowej I Bezpieczeństwa Publicznego o projekcie uchwały w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej

60 kB

80

920X

2005-04-27

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Obrony Narodowej I Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej

0,11 MB

80

919

2005-04-06

Projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

0,24 MB

81

919S

2005-04-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Obrony Narodowej I Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

0,22 MB

81

918

2005-04-06

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

0,26 MB

80

918S

2005-04-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

84 kB

80

917

2005-04-01

"Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności"; "Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji"

3,5 MB

82

917A

2005-05-18

Stanowisko Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności oraz informacji o podstawowych problemach radiofonii i telewizji

33 kB

82

917Z

2005-05-02

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności

94 kB

82

916

2005-03-24

Projekt uchwały w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej.

60 kB

 

916S

2005-03-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie uchwały w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej.

54 kB

 

915

2005-03-24

Projekt rezolucji w sprawie oceny i postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2007 - 2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej tzw. ściany wschodniej (województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego)

70 kB

82

915-921S

2005-05-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie rezolucji w sprawie oceny i postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2007 - 2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej tzw. ściany wschodniej (województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego) (druk nr 915)
oraz o projekcie rezolucji w sprawie oceny i postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2005 - 2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej wschodniej części Polski (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego) (druk nr 921)

98 kB

82

915-921X

2004.06.03

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa I Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie rezolucji w sprawie oceny i postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2007 - 2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej tzw. ściany wschodniej (województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego)

0,14 MB

82

914

2005-03-22

Ustawa o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

0,11 MB

79

914A

2005-03-30

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

0,12 MB

79

914Z

2005-04-01

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej

0,2 MB

79

913

2005-03-22

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

45 kB

80

913S

2005-04-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

76 kB

80

912

2005-03-15

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

29 kB

79

912A

2005-03-23

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

34 kB

79

911

2005-03-15

Ustawa o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

0,14 MB

79

911A

2005-03-25

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

59 kB

79

911Z

2005-04-01

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

92 kB

79

910

2005-03-15

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw

92 kB

79

910A

2005-03-25

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw

44 kB

79

910Z

2005-04-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,11 MB

79

909

2005-03-15

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

19 kB

79

909A

2005-03-23

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

31 kB

79

909Z

2005-04-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

67 kB

79

908

2005-03-15

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

84 kB

79

908A

2005-03-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

83 kB

79

908B

2005-03-30

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

52 kB

79

908Z

2005-04-01

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury i Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

0,11 MB

79

907

2005-03-15

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

30 kB

79

907A

2005-03-16

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o ratyfikacji Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

29 kB

79

907B

2005-03-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

48 kB

79

906

2005-03-15

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

32 kB

79

906A

2005-03-23

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

31 kB

79

905

2005-03-04

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010".

0,12 MB

79

905A

2005-03-17

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

32 kB

79

905B

2005-03-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006 - 2010"

43 kB

79

905Z

2005-04-01

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

64 kB

79

904

2005-03-04

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

0,22 MB

78

904A

2005-03-10

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

30 kB

78

903

2005-03-04

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

0,12 MB

78

903A

2005-03-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

32 kB

78

902

2005-03-04

Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

0,15 MB

79

902A

2005-03-23

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

88 kB

79

902Z

2005-04-01

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

77 kB

79

901

2005-03-04

Ustawa o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

64 kB

78

901A

2005-03-09

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

42 kB

78

901B

2005-03-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

36 kB

78

901Z

2005-03-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

74 kB

78

900

2005-03-04

Ustawa o opłatach abonamentowych

51 kB

79

900A

2005-03-18

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o opłatach abonamentowych

48 kB

79

900Z

2005-04-01

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o opłatach abonamentowych

76 kB

79