Ostatnia zmiana pliku: 31.10.2002 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 50 do 99

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

99

2002-04-19

Ustawa o zmianie ustawy o zawodzie lekarza

85 kB

16

99A

2002-04-25

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o zawodzie lekarza

82 kB

16

99B

2002-04-25

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zawodzie lekarza

82 kB

16

99Z

2002-05-08

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zawodzie lekarza

93 kB

16

98

2002-04-18

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne

0,10 MB

18

98S

2002-05-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne

0,64 MB

18

98X

2002-06-06

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne

0,14 MB

18

97

2002-04-10

Projekt uchwały w dwusetną rocznicę urodzin Ignacego Domeyki

83 kB

20

97S

2002-05-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o projekcie uchwały w dwusetną rocznicę urodzin Ignacego Domeyki (druk nr 97)

89 kB

20

96

2002-04-10

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2001 r.

0,95 MB

20

95

2002-04-10

Projekt uchwały w sprawie polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą

90 kB

15

95S

2002-04-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Emigracji i Polaków za Granicą o projekcie uchwały w sprawie polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą (druk nr 95)

95 kB

15

95X

2002-04-30

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (wraz zestawieniem wniosków) o projekcie uchwały w sprawie polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą (druk nr 95S)

0,16 KB

15

94

2002-04-08

Ustawa o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności

0,20 MB

14

94A

2002-04-11

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności

90 kB

14

94B

2002-04-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności

94 kB

14

93

2002-04-08

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii

75 kB

14

93A

2002-04-09

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii

74 kB

14

93B

2002-04-11

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii

74 kB

14

92

2002-04-08

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego
podatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od d
ochodu, podpisanej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 roku

79 kB

14

92A

2002-04-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 roku

79 kB

14

92B

2002-04-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Mexico City dnia 30 listopada 1998 roku

78 kB

14

91

2002-03-28

Sprawozdanie KRRiT z działalności za rok 2001" i "Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji"

3,9 MB

18

91A

2002-05-15

Stanowisko Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji

74 kB

18

91Z

2002-06-05

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji

81 kB

18

90

2002-03-22

Projekt uchwały w związku z 80-tą rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski.

83 kB

18

90S

2002-05-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie uchwały w związku z 80-tą rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski (druk nr 90)

78 kB

18

89

2002-03-21

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, podpisanej w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

76 kB

13

89A

2002-04-05

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób,
towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, podpisanej w Wilni
e dnia 14 września 1997 r.

76 kB

13

89B

2002-04-05

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, podpisanej w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

78 kB

13

88

2002-03-21

Ustawa o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw

0,16 MB

13

88A

2002-04-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw

73 kB

13

88Z

2002-04-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw

91 kB

13

87

2002-03-21

Ustawa o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą

72 kB

12

87A

2002-03-21

Sprawozdanie Komisji Emigracji i Polaków za Granicą o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą

71 kB

12

86

2002-03-21

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

80 kB

12

86A

2002-03-21

Sprawozdanie Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

73 kB

12

86Z

2002-03-21

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

83 kB

12

85

2002-03-20

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

77 kB

13

85A

2002-04-05

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

77 kB

13

85B

2002-04-09

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

75 kB

13

85Z

2002-04-10

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

86 kB

13

84

2002-03-20

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji oraz ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

80 kB

12

84A

2002-03-21

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji oraz ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

75 kB

12

83

2002-03-18

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

78 kB

12

83A

2002-03-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

77 kB

12

82

2002-03-18

Ustawa o stanie klęski żywiołowej

0,15 MB

13

82A

2002-03-21

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o stanie klęski żywiołowej

99 kB

13

82B

2002-04-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o stanie klęski żywiołowej

81 kB

13

82Z

2002-04-10

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o stanie klęski żywiołowej

0,15 MB

13

81

2002-03-18

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

74 kB

13

81A

2002-03-21

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych

73 kB

13

80

2002-03-18

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

82 kB

12

80A

2002-03-20

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

71 kB

12

80Z

2002-03-21

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

93 kB

12

79

2002-03-18

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości

74 kB

13

79A

2002-03-21

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości

74 kB

13

79B

2002-04-05

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiejo ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości

74 kB

13

78

2002-03-18

Ustawa o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie

73 kB

13

78A

2002-03-21

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie

73 kB

13

77

2002-03-04

Projekt uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podatku VAT w budownictwie

084 MB

16

77S

2002-04-24

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o projekcie uchwały w sprawie podatku VAT w budownictwie (druk nr 77)

81 kB

16

77X

2002-05-08

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie podatku VAT w budownictwie (druk nr 77 S)

0,14 MB

16

76

2002-03-04

Projekt ustawy o zmianie ustawy o muzeach

0,13 MB

 

76W

2002-03-22

Wniosek o wycofanie podpisów pod inicjatywą ustawodawczą o zmianie ustawy o muzeach

76 kB

 

75

2002-02-28

Ustawa o zmianie ustawy o paszportach

87 kB

12

75A

2002-02-20

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o paszportach

87 kB

12

75Z

2002-03-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o paszportach

0,10 MB

12

74

2002-02-28

Ustawa o europejskich radach zakładowych oraz sposobach informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym

0,15 MB

12

74A

2002-03-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o europejskich radach zakładowych oraz sposobach informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym

84 kB

12

74B

2002-03-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o europejskich radach zakładowych oraz sposobach informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym

97 kB

12

74C

2002-02-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o europejskich radach zakładowych oraz sposobach informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym

85 kB

12

74Z

2002-03-21

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o europejskich radach zakładowych oraz sposobach informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym

0,16 MB

12

73

2002-02-28

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradziednia 20 września 2001 r.

85 kB

12

73A

2002-03-13

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r.

77 kB

12

73B

2002-03-13

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r.

12

72

2002-02-28

Ustawa o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji

79 kB

12

72A

2002-03-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji

82 kB

12

72B

2002-03-13

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji

73 kB

12

71

2002-02-19

Informacja o działalności Rzecznika Interesu Publicznego w 2001 r.

 

19

70

2002-02-26

Projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

0,13 MB

24

70S

2002-08-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (druk nr 70)

0,27 MB

24

70X

2002-09-16

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (druk nr 70 S)

0,17 MB

25

69

2002-02-18

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

90 kB

11

69A

2002-02-27

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

87 kB

11

68

2002-02-18

Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji

0,11 MB

11

68A

2002-03-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji

96 kB

11

68Z

2002-03-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji

0,13 MB

11

67

2002-02-18

Ustawa budżetowa na rok 2002

2,26 MB

11

67A

2002-03-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie budżetowej na rok 2002

0,21 MB

11

67Z

2002-03-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie budżetowej na rok 2002

0,32 MB

11

Do67Z

2002-03-07

Errata do druku 67z

66 kB

11

66

2002-02-18

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

83 kB

10

66A

2002-02-22

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

80 kB

10

66Z

2002-02-27

Sprawozdanie Komisji regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

78 kB

10

65

2002-02-18

Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy

0,12 MB

10

65A

2002-02-22

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o ustroju miasta stołecznego Warszawy

89 kB

10

65Z

2002-02-27

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ustroju miasta stołecznego Warszawy

0,13 MB

10

64

2002-02-18

Ustawa o zmianie ustawy o Polskim Rejestrze Statków

85 kB

10

64A

2002-02-22

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o Polskim Rejestrze Statków

84 kB

10

63

2002-02-14

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackiej

80 kB

10

62

2002-02-07

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

79 kB

9

61

2002-01-28

Ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

0,10 MB

8

61A

2002-01-31

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

0,11 MB

8

61Z

2002-02-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

0,16 MB

8

60

2002-01-28

Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw

94 kB

9

60A

2002-02-07

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw

95 kB

9

60Z

2002-02-13

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków)o ustawie o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw

0,12 MB

9

59

2002-01-28

Ustawa o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

0,27 MB

9

59A

2002-02-08

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej o ustawie o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

0,1 MB

9

59Z

2002-02-13

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej
(wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

0,16 MB

9

58

2002-01-28

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

0,15 MB

8

58A

2002-02-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

95 kB

8

58Z

2002-02-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

0,14 MB

8

57

2002-01-28

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy
o referendum lokalnym

0,11 MB

8

57A

2002-02-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym

96 kB

8

57Z

2002-02-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym

0,13 MB

8

56

2002-01-28

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i  sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw

85 kB

7

56A

2002-01-29

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw

84 kB

7

55

2002-01-18

Ustawa o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

89 kB

8

55A

2002-01-31

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

85kB

8

55Z

2002-02-07

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

0,1 MB

8

54

2002-01-18

Ustawa o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

85 kB

7

54A

2002-01-24

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

81 kB

7

54Z

2002-01-30

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków)

81 kB

7

53

2001-12-19

Projekt ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą

76 kB

7

53S

2001-12-23

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Emigracji i Polaków za Granicą o projekcie ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą (druk nr 53)

1,25 MB

7

52

2001-12-18

Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw

0,10 MB

6

52A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw

90 kB

6

52Z

2001-12-19

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków)

0,11 MB

6

51

2001-12-18

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

92 kB

6

51A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

75 kB

6

51B

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

74 kB

6

51Z

2001-12-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków)

86 kB

6

50

2001-12-18

Ustawa o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

0,10 MB

6

50A

2001-12-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
2001-2006, o zmianie ustawy o za
mówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

0,10 MB

6

50Z

2001-12-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków)

0,15 MB

6