Ostatnia zmiana pliku: 18 sierpnia 2005 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 1000 do 1049

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

1049

2005-07-11

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

0,13 MB

86

1049A

2005-07-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z wnioskiem mniejszości) o ustawie o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

46 kB

86

1049Z

2005-07-20

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

44 kB

86

1048

2005-07-11

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

0,25 MB

86

1048A

2005-07-18

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

53 kB

86

1048Z

2005-07-20

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz zestawieniem wniosków) o ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

47 kB

86

1047

2005-07-11

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

65 kB

86

1047A

2005-07-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

40 kB

86

1046

2005-07-11

Ustawa o sporcie kwalifikowanym

0,15 MB

86

1046A

2005-07-15

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o sporcie kwalifikowanym

49 kB

86

1046Z

2005-07-20

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o sporcie kwalifikowanym

79 kB

86

1045

2005-07-11

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

41 kB

86

1045A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

41 kB

86

1045Z

2005-07-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

 40kB

86

1044

2005-07-11

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

58 kB

86

1044A

2005-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

43 kB

86

1044Z

2005-07-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

42 kB

86

1043

2005-07-11

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

0,1 MB

86

1043A

2005-07-15

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

53 kB

86

1043B

2005-07-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

42 kB

86

1043Z

2005-07-21

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

60 kB

86

1042

2005-07-11

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,18 MB

86

1042A

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

41 kB

86

1042B

2005-07-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

69 kB

86

1042Z

2005-07-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,10 MB

86

1041

2005-07-11

Ustawa o systemie tachografów cyfrowych

0,1 MB

86

1041A

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o systemie tachografów cyfrowych

36 kB

86

1041Z

2005-07-20

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o systemie tachografów cyfrowych

54 kB

86

1040

2005-07-11

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

91 kB

86

1040A

2005-07-13

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

31 kB

86

1040Z

2005-07-20

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

44 kB

86

1039

2005-07-07

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

29 kB

85

1039A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

43 kB

85

1039Z

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

44 kB

85

1038

2005-07-07

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

0,21 MB

86

1038A

2005-07-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

53 kB

86

1037

2005-07-07

Ustawa o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości

57 kB

85

1037A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości

48 kB

85

1037B

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości

32 kB

85

1037C

2005-07-13

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości

32 kB

85

1037Z

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości

65 kB

85

1036

2005-07-07

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

33 kB

85

1036A

2005-07-13

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

48 kB

85

1035

2005-07-07

Ustawa o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

53 kB

85

1035A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

42 kB

85

1035B

2005-07-13

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

40 kB

85

1034

2005-07-07

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

58 kB

86

1034A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

44 kB

86

1034B

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

49 kB

86

1033

2005-07-07

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw

29 kB

85

1033A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34 kB

85

1033Z

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw

46 kB

85

1032

2005-07-07

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

31 kB

86

1032A

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

46 kB

86

1031

2005-07-07

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

55 kB

86

1031A

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

47 kB

86

1030

2005-07-07

Ustawa o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006

31 kB

85

1030A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006

39 kB

85

1029

2005-07-07

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

30 kB

86

1029A

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

30 kB

86

1028

2005-07-07

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela

41 kB

86

1028A

2005-07-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela

45 kB

86

1027

2005-07-07

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o zmianie niektórych ustaw

54 kB

86

1027A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o zmianie niektórych ustaw

50 kB

86

1027B

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o zmianie niektórych ustaw

35 kB

86

1027C

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o zmianie niektórych ustaw

41 kB

86

1027Z

2005-07-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wnioskiem) o ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o zmianie niektórych ustaw

73 kB

86

1026

2005-07-07

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

55 kB

86

1026A

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

36 kB

86

1026Z

2005-07-20

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

48 kB

86

1025

2005-07-07

Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

64 kB

86

1025A

2005-07-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskiem mniejszości) o ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

51 kB

86

1025Z

2005-07-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

51 kB

86

1024

2005-06-30

Informacja o działalności Rzecznika Interesu Publicznego za lata 1999-2004

0,32 MB

87

1023

2005-07-04

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

0,19 MB

86

1023A

2005-07-13

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

42 kB

86

1023Z

2005-07-20

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

60 kB

86

1022

2005-07-04

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

38 kB

85

1022A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Polityki o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

47 kB

85

1021

2005-07-04

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

46 kB

85

1021A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

49 kB

85

1020

2005-07-04

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw

36 kB

85

1020A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw

43 kB

85

1020Z

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw

29 kB

85

1019

2005-07-04

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

0,14 MB

86

1019A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw

40 kB

86

1019Z

2005-07-22

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw

0,10 MB

86

1018

2005-07-04

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

0,12 MB

86

1018A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

48 kB

86

1018Z

2005-07-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

0,12 MB

86

1017

2005-07-04

Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

0,13 MB

86

1017A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

43 kB

86

1016

2005-07-04

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

44 kB

86

1016A

2005-07-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

44 kB

86

1015

2005-07-04

Ustawa o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

56 kB

86

1015A

2005-07-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

48 kB

86

1014

2005-07-04

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

87 kB

86

1014A

2005-07-18

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

75 kB

86

1013

2005-07-04

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

49 kB

86

1013A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

48 kB

86

1013Z

2005-07-21

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

30 kB

86

1012

2005-07-04

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

70 kB

85

1012A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

39 kB

85

1011

2005-07-04

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

0,2 MB

86

1011A

2005-07-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

0,14 MB

86

1011Z

2005-07-21

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

0,15 MB

86

1010

2005-07-04

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

94 kB

85

1010A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

45 kB

85

1009

2005-07-04

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

60 kB

86

1009A

2005-07-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

46 kB

86

1008

2005-07-04

Ustawa o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącego wykładni Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych dokonywanej w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r.

33 kB

85

1008A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącego wykładni Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych dokonywanej w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r.

50 kB

85

1008B

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącego wykładni Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych dokonywanej w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r.

50 kB

85

1007

2005-07-04

Ustawa o ratyfikacji Protokołu sporządzonego zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniającego Konwencję w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych, sporządzonego w Brukseli dnia 8 maja 2003 r.

31 kB

85

1007A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu sporządzonego zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniającego Konwencję w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych, sporządzonego w Brukseli dnia 8 maja 2003 r.

48 kB

85

1007B

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu sporządzonego zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniającego Konwencję w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych, sporządzonego w Brukseli dnia 8 maja 2003 r.

48 kB

85

1006

2005-07-04

Ustawa o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

30 kB

85

1006A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

43 kB

85

1006B

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

43 kB

85

1005

2005-07-04

Ustawa o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakresu informacji dotyczących prania wpływów pieniężnych w Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu do Konwencji, sporządzonego w Brukseli dnia 12 marca 1999 r.

34 kB

85

1005A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakresu informacji dotyczących prania wpływów pieniężnych w Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu do Konwencji, sporządzonego w Brukseli dnia 12 marca 1999 r.

49 kB

85

1005B

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakresu informacji dotyczących prania wpływów pieniężnych w Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu do Konwencji, sporządzonego w Brukseli dnia 12 marca 1999 r.

48 kB

85

1004

2005-07-04

Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

33 kB

85

1004A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

50 kB

85

1004B

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

49 kB

85

1003

2005-07-04

Ustawa o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

39 kB

85

1003A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

48 kB

85

1002

2005-07-04

Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

28 kB

85

1002A

2005-07-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

32 kB

85

1002B

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

44 kB

85

1002Z

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

41 kB

85

1001

2005-07-04

Ustawa o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska".

39 kB

85

1001A

2005-07-06

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska"

34 kB

85

1001Z

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska"

50 kB

85

1000

2005-07-04

Ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

44 kB

85

1000A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

48 kB

85