Ostatnia zmiana pliku: 28.11.2002 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 100 do 149

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

149

2002-06-21

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne

0,14 MB

21

149S

2002-07-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne (druk nr 149)

0,7 MB

21

149X

2002-07-18

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne (druk nr 149S)

91 kB

21

148

2002-06-21

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne

98 kB

 

148S

2002-08-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne (druk nr 148)

0,2 MB

 

147

2002-06-24

Ustawa o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego

90 kB

20

147A

2002-06-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

84 kB

20

147Z

2002-07-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

0,1 MB

20

146

2002-06-21

Ustawa o uznaniu części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju

98 kB

20

146A

2002-06-24

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o uznaniu części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju

89 kB

20

146B

2002-06-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o uznaniu części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju

90 kB

20

146Z

2002-07-03

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o uznaniu części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju

0,1 MB

20

145

2002-06-21

Ustawa o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych

83 kB

19

145A

2002-06-21

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych

83 kB

19

144

2002-06-20

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

81 kB

20

143

2002-06-20

Ustawa o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

88 kB

29

143S

2002-09-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (druk nr 143)

1,3 MB

29

143X

2002-10-31

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (druk nr 143 S)

0,1 MB

29

142

2002-06-11

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw

91 kB

19

142A

2002-06-14

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw

81 kB

19

142Z

2002-06-19

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw

80 kB

19

141

2002-06-11

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

81 kB

20

141A

2002-06-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

82 kB

20

140

2002-06-11

Ustawa o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

74 kB

19

140A

2002-06-14

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych

82 kB

19

139

2002-06-11

Ustawa o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,24 MB

19

139A

2002-06-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

83 kB

19

138

2002-06-11

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,12 MB

19

138A

2002-06-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o

ustawie o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

83 kB

19

138Z

2002-06-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,13 MB

19

137

2002-06-11

Ustawa - Prawo lotnicze

0,57 MB

19

137A

2002-06-14

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie - Prawo lotnicze

91 kB

19

137Z

2002-06-20

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Prawo lotnicze

0,19 MB

19

136

2002-06-11

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

0,14 MB

20

136A

2002-06-26

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

86 kB

20

136B

2002-06-28

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

83 kB

20

136Z

2002-07-05

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

0,2 MB

20

135

2002-06-11

Ustawa o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw

0.14 MB

20

135A

2002-06-21

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw

90 kB

20

135B

2002-07-02

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw

86 kB

20

135Z

2002-07-04

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw

0,12 MB

20

134

2002-06-06

Ustawa o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

0,17 MB

20

134A

2002-06-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o

ustawie o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

85 kB

20

134Z

2002-07-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

88 kB

20

133

2002-06-06

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

90 kB

20

133A

2002-06-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

82 kB

20

132

2002-06-06

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

0,16 MB

20

132A

2002-06-28

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

88 kB

20

132B

2002-06-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

89 kB

20

132Z

2002-07-04

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków ) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

0,2 MB

20

131

2002-06-06

Ustawa o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu

74 kB

20

131A

2002-06-26

Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

84 kB

20

131B

2002-06-28

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

82 kB

20

130

2002-05-24

Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

0,18 MB

19

do130

2002-05-28

Do druku 130

0,50 MB

19

130A

2002-06-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

97 kB

19

130B

2002-06-14

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

84 kB

19

130Z

2002-06-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

0,12 MB

19

129

2002-05-24

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej

81 kB

19

129A

2002-06-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej

75 kB

19

129Z

2002-06-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej

83 kB

19

128

2002-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół

79 kB

19

128A

2002-06-13

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół

71 kB

19

128Z

2002-06-19

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół

80 kB

19

127

2002-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

89 kB

19

127A

2002-06-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

85 kB

19

127Z

2002-06-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

0,15 MB

19

126

2002-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

0,11 MB

19

126A

2002-06-10

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

87 kB

19

126B

2002-06-14

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

85 kB

19

126Z

2002-06-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

0,12 MB

19

125

2002-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych

98 kB

19

125A

2002-06-13

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych

82 kB

19

125B

2002-06-14

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych

81 kB

19

125Z

2002-06-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych

0,11 MB

19

124

2002-05-24

Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym

91 kB

19

124A

2002-06-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym

81 kB

19

124B

2002-06-18

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym

90 kB

19

124Z

2002-06-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym

0,12 MB

19

123

2002-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

84 kB

18

123A

2002-06-05

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

80 kB

18

123Z

2002-06-06

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

92 kB

18

122

2002-05-24

Ustawa o Polskiej Konfederacji Sportu

0,13 MB

18

122A

2002-06-04

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o Polskiej Konfederacji Sportu

80 kB

18

121

2002-05-24

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks celny

78 kB

19

121A

2002-06-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks celny

72 kB

19

120

2002-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o Policji

73 kB

18

120A

2002-06-04

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o Policji

72 kB

18

119

2002-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

75 kB

18

119A

2002-06-04

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

73 kB

18

118

2002-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

0,10 MB

18

118A

2002-06-04

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

84 kB

18

118Z

2002-06-05

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

95 kB

18

117

2002-05-23

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2002 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka

0,77 MB

21

116

2002-05-24

Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

0,27 MB

18

116A

2002-05-28

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

92 kB

18

116Z

2002-06-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

0,2 MB

18

115

2002-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

95 kB

18

115A

2002-05-28

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

74 kB

18

115Z

2002-06-06

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawienim wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

99 kB

18

114

2002-05-17

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

98 kB

19

114S

2002-06-14

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Emigracji i Polaków za Granicą o projekcie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

93 kB

19

113

2002-05-10

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji

73 kB

18

113A

2002-05-21

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji

73 kB

18

113B

2002-05-22

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji

73 kB

18

112

2002-05-10

Ustawa o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych

0,29 MB

18

112A

2002-05-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych

83 kB

18

112Z

2002-06-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych

0,15 MB

18

111

2002-05-10

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

74 kB

18

111A

2002-05-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

71 kB

18

110

2002-05-09

Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

0,25 MB

18

110A

2002-05-21

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

85 kB

18

110B

2002-05-22

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

86 kB

18

110Z

2002-06-06

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

0,15 MB

18

109

2002-05-09

Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

0,46 MB

17

109A

2002-05-16

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

86 kB

17

109Z

2002-05-22

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

0,11 MB

17

108

2002-05-09

Ustawa o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

0,1 MB

17

108A

2002-05-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

74 kB

17

108B

2002-05-16

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o likwidacji polskiej agencji rozwoju regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu polskiej agencji rozwoju przedsiębiorczości

73 kB

17

107

2002-05-07

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za 2001 r

2,37 MB

 

106

2002-04-26

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

89 kB

17

106A

2002-05-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

72 kB

17

106B

2002-05-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

73 kB

17

105

2002-04-29

Ustawa o stanie wyjątkowym

0,13 MB

17

105A

2002-05-09

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o stanie wyjątkowym

98 kB

17

105B

2002-05-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o stanie wyjątkowym

81 kB

17

105C

2002-05-16

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o stanie wyjątkowym

85 kB

17

105Z

2002-05-22

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o stanie wyjątkowym

0,12 MB

17

104

2002-04-29

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

0,12 MB

17

104A

2002-05-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

90 kB

17

104B

2002-05-15

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

85 kB

17

104Z

2002-05-22

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

0,14 MB

17

103

2002-04-29

Uchwała w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

74 kB

16

do103

2002-05-07

Do druku 103

72 kB

16

102

2002-04-29

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia

76 kB

16

102A

2002-05-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego ustawie o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia

85 kB

16

102Z

2002-05-08

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia

0,1 MB

16

101

2002-04-26

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

71 kB

16

100

2002-04-19

Ustawa o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw

90 kB

16

100A

2002-04-26

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw

83 kB

16