Ostatnia zmiana pliku: 28.05.2003 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 200 do 249

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

249

2002-10-30

Ustawa o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

76 kB

27

249A

2002-10-31

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

71 kB

27

249Z

2002-11-08

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

79 kB

27

248

2002-10-30

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

76 kB

27

248A

2002-11-06

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

89 kB

27

247

2002-10-30

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

76 kB

27

247A

2002-11-06

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

88 kB

27

246

2002-10-30

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

77 kB

27

246A

2002-11-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

82 kB

27

246Z

2002-11-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

82 kB

27

245

2002-10-30

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

77 kB

27

245A

2002-11-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych

82 kB

27

244

2002-10-29

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

91 kB

27

244A

2002-11-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

81 kB

27

243

2002-10-29

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,19 MB

27

243A

02-11-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

62 kB

27

243Z

2002-11-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,16 MB

27

242

2002-10-25

Uchwała w osiemdziesiątą rocznicę przywrócenia Senatu Rzeczypospolitej

82 kB

29

242S

2002-11-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o uchwale w osiemdziesiątą rocznicę przywrócenia Senatu Rzeczypospolitej

98 kB

29

242X

2002-11-28

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w osiemdziesiątą rocznicę restytucji Senatu Rzeczypospolitej (druk nr 242 S)

87 kB

29

241

2002-10-11

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

93 kB

26

241A

2002-10-24

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

85 kB

26

241B

2002-10-24

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

85 kB

26

241Z

2002-10-30

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

0,1 MB

26

240

2002-10-11

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

0,59 MB

26

240A

2002-10-23

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 października 2002 r. ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

97 kB

26

240Z

2002-10-30

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

0,1 MB

26

239

2002-10-11

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

0,14 MB

26

239A

2002-10-24

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

84 kB

26

239B

2002-10-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

75 kB

26

239Z

2002-10-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

0,1 MB

26

238

2002-10-11

Ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

83 kB

26

238A

2002-10-24

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

82 kB

26

237

2002-10-11

Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym

0,1 MB

27

237A

2002-10-23

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o podatku rolnym

70 Kb

27

237B

2002-11-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku rolnym

81 kB

27

236

2002-10-03

Projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939 - 1945 represjonowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszę

0,12 MB

41

236S

2003-05-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o projekcie ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 represjonowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszę (druk nr 236)

0,16 MB

41

235

2002-09-27

Ustawa o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy

0,13 MB

25

235A

2002-10-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy

74 kB

25

235Z

2002-10-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy

0,11 MB

25

234

2002-09-27

Ustawa o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

0,14 MB

25

234A

2002-10-01

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

88 kB

25

234B

2002-10-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

88 kB

25

234Z

2002-10-03

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

0,11 MB

25

233

2002-09-27

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

0,15 MB

25

233A

2002-10-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

80 kB

25

233B

2002-10-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

79 kB

25

233Z

2002-10-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

0,16 MB

25

232

2002-09-27

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych

0,12 MB

25

232A

2002-10-01

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych

84 kB

25

232Z

2002-10-03

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawienim wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych

0,11 MB

25

231

2002-09-27

Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

99 kB

25

231A

2002-10-01

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

83 kB

25

230

2002-09-27

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

0,20 MB

25

230A

2002-10-01

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

83 kB

25

230Z

2002-10-03

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

0,12 MB

25

229

2002-09-27

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą

76 kB

25

229A

2002-10-01

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą

76 kB

25

229B

2002-10-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą

76 kB

25

228

2002-09-27

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.

77 kB

25

228A

2002-10-01

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.

77 kB

25

228B

2002-10-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.

77 kB

25

227

2002-09-27

Ustawa o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"

74 kB

25

227A

2002-09-30

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"

72 kB

25

226

2002-09-27

Ustawa o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą

0,21 MB

25

226A

2002-10-01

Sprawozdanie Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą

72 kB

25

226B

2002-10-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą

73 kB

25

do226

2002-10-03

Do druku 226

80 kB

25

225

2002-09-16

Ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne

83 kB

25

225A

2002-09-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne

74 kB

25

225B

2002-09-27

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne

76 kB

25

225Z

2002-10-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne

89 kB

25

224

2002-09-16

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

74 kB

25

224A

2002-09-19

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

74 kB

25

223

2002-09-16

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

0,1 MB

25

223A

2002-09-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

78 kB

25

223B

2002-09-30

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

82 kB

25

223Z

2002-10-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

0,11 MB

25

222

2002-09-16

Ustawa o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

74 kB

25

222A

2002-09-26

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

74 kB

25

222B

2002-09-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

34 kB

25

221

2002-09-13

Ustawa o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

0,15 MB

25

221A

2002-09-26

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

87 kB

25

221B

2002-09-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

85 kB

25

221Z

2002-10-03

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

0,15 MB

25

220

2002-09-13

Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

0,17 MB

25

220A

2002-09-20

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

90 kB

25

220B

2002-09-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

90 kB

25

219

2002-09-13

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawę o działalności gospodarczej

76 kB

25

219A

2002-09-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawę o działalności gospodarczej

73 kB

25

218

2002-09-13

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

75 kB

25

218A

2002-09-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

75 kB

25

218B

2002-09-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

74 kB

25

217

2002-09-13

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

75 kB

25

217A

2002-09-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

76 kB

25

217B

2002-09-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

74 kB

25

216

2002-09-13

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

75 kB

25

216A

2002-09-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

76 kB

25

216B

2002-09-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

74 kB

25

215

2002-09-13

Ustawa o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich

73 kB

25

215A

2002-09-20

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich

73 kB

25

215B

2002-09-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich

74 kB

25

214

2002-09-13

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców

77 kB

25

214A

2002-09-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców

74 kB

25

214B

2002-09-27

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców

73 kB

25

213A

2002-09-12

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

73 kB

24

213

2002-09-12

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

82 kB

24

212

2002-09-11

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

70 kB

24

211

2002-09-03

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

0,14 MB

24

211A

2002-09-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o

ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

73 Kb

24

211B

2002-09-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o Ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

80 kB

24

211Z

2002-09-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

0,1 MB

24

210

2002-09-03

Ustawa o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

0,15 MB

24

210A

2002-09-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

73 kB

24

209

2002-09-02

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

0,16 MB

24

209A

2002-09-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

75 kB

24

208

2002-09-02

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy

95 kB

24

208A

2002-09-10

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy

79 kB

24

208B

2002-09-10

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy

79 kB

24

208Z

2002-09-11

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy

97 kB

24

207

2002-08-30

Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy - Prawo o miarach

78 kB

24

207A

2002-09-10

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy - Prawo o miarach

72 kB

24

206

2002-08-08

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

85 kB

27

206S

2002-10-29

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (druk nr 206)

98 kB

27

206X

2002-11-08

Sprawozdanie dodatkowe Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (druk nr 206 S)

86 kB

27

205

2002-08-01

Projekt uchwały w 20. rocznicę tragicznych wydarzeń w Lubinie

71 kB

 

205S

2002-09-11

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie uchwały w 20 rocznicę tragicznych wydarzeń w Lubinie (druk nr 205)

77 kB

 

204

2002-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych

0,10 MB

23

204A

2002-08-01

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych

70 kB

23

204Z

2002-08-08

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych

84 kB

23

203

2002-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

91 kB

23

203A

2002-07-31

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty

71 kB

23

202

2002-07-29

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe

74 kB

23

202A

2002-07-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe

72 kB

23

201

2002-07-29

Ustawa o napojach spirytusowych

0,15 MB

23

201A

2002-08-01

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o napojach spirytusowych

79 kB

23

201B

2002-08-02

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o napojach spirytusowych

81 kB

23

201Z

2002-08-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o napojach spirytusowych

0,12 MB

23

200

2002-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów

82 kB

23

200A

2002-07-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów

74 kB

23

200B

2002-08-02

Sprawozdanie Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów

81 kB

23