Ostatnia zmiana pliku: 2 kwietnia 2003 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 300 do 349

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

349

2003-03-03

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

84 kB

36.

349A

2003-03-14

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

29 kB

36.

349Z

2003-03-19

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

36 kB

36.

348

2003-03-03

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

40 kB

36.

348A

2003-03-12

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

29 kB

36.

348B

2003-03-13

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

35 kB

36.

348Z

2003-03-19

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

51 kB

36.

347

2003-03-03

Ustawa o transporcie kolejowym

0,16 MB

36.

347A

2003-03-10

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o transporcie kolejowym

28 kB

36.

347B

2003-03-14

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o transporcie kolejowym

33 kB

36.

347Z

2003-03-19

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o transporcie kolejowym

60 kB

36.

346

2003-03-03

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

44 kB

36.

346A

2003-03-13

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

23 kB

36.

346B

2003-03-13

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

23 kB

36.

346Z

2003-03-19

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury i Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

35 kB

36.

345

2003-03-03

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

45 kB

36.

345A

2003-03-11

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

23 kB

36.

345B

2003-03-13

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

25 kB

36.

345Z

2003-03-19

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia i Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

33 kB

36.

344

2003-03-03

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych

0,1 MB

36.

344A

2003-03-21

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych

54kB

37.

344Z

2003-04-02

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych

0,15 MB

37.

343

2003-03-03

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji

25 kB

35

343A

2003-03-04

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji

28 kB

35

343B

2003-03-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji

22 kB

35

343Z

2003-03-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji

26 kB

35

342

2003-02-17

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

97 kB

34

342A

2003-02-18

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

25 kB

34

342B

2003-02-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

26 kB

34

342Z

2003-02-19

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

28 kB

34

341

2003-02-17

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

0,1 MB

35

341A

2003-02-19

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

25 kB

35

341Z

2003-03-06

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

63 kB

35

340

2003-02-17

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

0,16 MB

35

340A

2003-02-28

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

57 kB

35

340B

2003-02-28

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

59 kB

35

340Z

2003-03-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

0,10 MB

35

339

2003-02-17

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

0,18 MB

35

339A

2003-02-28

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

49 kB

35

339B

2003-02-28

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

30 kB

35

339Z

2003-03-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

95 kB

35

338

2003-02-17

Ustawa o referendum ogólnokrajowym

0,15 MB

35

338A

2003-02-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o referendum ogólnokrajowym

44 kB

35

338B

2003-02-28

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o referendum ogólnokrajowym

44 kB

35

338Z

2003-03-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o referendum ogólnokrajowym

0,13 MB

35

337

2003-02-14

Ustawa o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

38 kB

35

337A

2003-02-19

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

24 kB

35

337B

2003-02-26

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

23 kB

35

336

2003-02-14

Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego.

43 kB

35

336A

2003-02-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o Banku Gospodarstwa Krajowego

29 kB

35

335

2003-02-14

Ustawa o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

39 kB

35

335A

2003-03-05

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

25 kB

35

335Z

2003-03-06

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

36 kB

35

334

2003-02-14

Ustawa o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

22 kB

34

334A

2003-02-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

22 kB

34

333

2003-02-14

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

25 kB

35

333A

2003-02-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

26 kB

35

332

2003-02-14

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

32 kB

35

332A

2003-02-19

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

24 kB

35

332Z

2003-03-06

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

25 kB

35

331

2003-02-03

Ustawa o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.

26 kB

35

331A

2003-02-20

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

23 kB

35

330

2003-02-06

Wniosek Komisji Regulaminowej , Etyki i spraw Senatorskich dotyczący wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

81 kB

 33

329

2003-02-05

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący odwołania przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

80 kB

33

328

2003-02-05

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

82 kB

33

327

2003-01-24

Ustawa o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

91 kB

34

327A

2003-02-11

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

86 kB

34

327B

2003-02-11

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

84 kB

34

327Z

2003-02-19

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

27 kB

326

2003-01-24

Ustawa o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

90 kB

34

326A

2003-02-11

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

84 kB

34

326B

2003-02-11

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

86 kB

34

326Z

2003-02-19

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

29 kB

34

325

2003-01-24

Ustawa o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej

88 kB

34

325A

2003-02-11

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej

82 kB

34

325B

2003-02-11

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i sportu o ustawie o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej

85 kB

34

325Z

2003-02-19

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej

28 kB

34

324

2003-01-24

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

85 kB

34

324A

2003-02-05

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

83 kB

34

324Z

2003-02-19

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

40 kB

34

323

2003-01-24

Ustawa o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

0,13 MB

33

323A

2003-02-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

89 kB

33

322

2003-01-24

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

92 kB

34

322A

2003-01-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o

ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

80 kB

34

322B

2003-02-05

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

82 kB

34

322Z

2003-02-19

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

27 kB

34

321

2003-01-20

Projekt uchwały w sprawie uczczenia wybitnych osiągnięć Ignacego Łukasiewicza, pioniera światowego przemysłu naftowego i gazowniczego

94 kB

34

321S

2003-02-19

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o projekcie uchwały w sprawie uczczenia wybitnych osiągnięć Ignacego Łukasiewicza, pioniera światowego przemysłu naftowego i gazowniczego (druk nr 321)

34 kB

34

320

2003-01-13

Ustawa o zmianie ustawy o Komitecie Badań Naukowych

88 kB

33

320A

2003-01-15

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu ustawie o zmianie ustawy o Komitecie Badań Naukowych

80 kB

33

319

2003-01-13

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym.

83 kB

33

319A

2003-01-23

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym

83 kB

33

319B

2003-01-30

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym

85 kB

33

318

2003-01-10

Ustawa o ratyfikacji Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

82 kB

33

318A

2003-01-23

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o ratyfikacji Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

85 kB

33

318B

2003-01-30

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

83 kB

33

317

2003-01-10

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych.

0,16 MB

33

317A

2003-01-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych

89 kB

33

317Z

2003-02-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych

0,12

33

316

2003-01-10

Ustawa o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych.

95 kB

33

316A

2003-01-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych

91 kB

33

315

2003-01-10

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

0,14 MB

33

315A

2003-01-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o

ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

84 kB

33

315Z

2003-02-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wnosków) o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

0,14 MB

 

314

2003-01-10

Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.

82 kB

33

314A

2003-01-23

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.

85 kB

33

314B

2003-01-30

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.

83 kB

33

313

2003-01-10

Ustawa o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

83 kB

33

313A

2003-01-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

84 kB

33

313B

2003-01-30

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

80 kB

33

312

2003-01-10

Ustawę o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

99 kB

33

312A

2003-02-04

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

55 kB

33

312Z

2003-02-06

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

0,13 MB

33

311

2003-01-09

Ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze.

0,6 MB

33

311A

2003-01-31

Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze

92 kB

33

311Z

2003-02-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze

0,2 MB

33

310

2003-01-09

Ustawa o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu.

0,14 MB

33

310A

2003-01-23

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu

96 kB

33

310Z

2003-02-06

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu

0,13 MB

33

310B

2003-01-31

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu

0,12 MB

33

309

2003-01-09

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.

0,18 MB

33

309A

2003-01-30

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

0,1 MB

33

309B

2003-01-31

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

0,1 MB

33

309Z

2003-02-06

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

0,22 MB

33

308

2002-12-19

Projekt ustawy o ustanowieniu dnia 16 października dniem Ojca Świętego Jana Pawła II.

31 kB

36.

308S

2003-02-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie ustawy o ustanowieniu dnia 16 października Dniem Ojca Świętego Jana Pawła II (druk nr 308)

64 kB

36.

308X

2003-03-19

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności ( wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o ustanowieniu dnia 16 października Dniem Ojca Świętego Jana Pawła II (druk nr 308)

39 kB

36.

307

2002-12-20

Ustawa o ratyfikacji Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

86 kB

32

307A

2003-01-08

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

87 kB

32

307B

2003-01-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

86 kB

32

306

2002-12-20

Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

88 kB

32

306A

2003-01-08

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

89 kB

32

306B

2003-01-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

88 kB

32

305

2002-12-19

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

0,44 MB

32

305A

2003-01-10

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

0,14 MB

32

305Z

2003-01-16

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

0,23 MB

32

304

2002-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

0,13 MB

31

304A

2002-12-13

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

95 kB

31

304Z

2002-12-17

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

0,15 MB

31

303

2002-12-06

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

82 kB

31

303A

2002-12-13

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo wodne

82 kB

31

302

2002-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych

85 kB

31

302A

2002-12-10

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych

84 kB

31

302Z

2002-12-17

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych

81 kB

31

301

2002-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

87 kB

31

301A

2002-12-10

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - prawo o ruchu drogowym

81 kB

31

301B

2002-12-11

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - prawo o ruchu drogowym

82 kB

31

300

2002-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych

0,13 MB

31

300A

2002-12-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych

83 kB

31