Ostatnia zmiana pliku: 23 września 2003 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 350 do 399

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

399

2003-05-10

Ustawa o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw

64 kB

41.

399A

2003-05-15

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw

39 kB

41.

399Z

2003-05-29

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw

64 kB

41.

398

2003-05-10

Ustawa o zmianie ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

24 kB

41.

398A

2003-05-14

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

26 kB

41.

397

2003-05-10

Ustawa Prawo pocztowe

0,24 MB

41.

397A

2003-05-21

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie - Prawo pocztowe

26 kB

41.

397B

2003-05-22

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie - Prawo pocztowe

41 kB

41.

397Z

2003-05-29

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Prawo pocztowe

62 kB

41.

396

2003-05-10

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r.

30 kB

41.

396A

2003-05-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r.

28 kB

41.

396B

2003-05-21

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r.

28 kB

41.

395

2003-05-10

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

50 kB

41.

395A

2003-05-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

25 kB

41.

395B

2003-05-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

29 kB

41.

395Z

2003-05-29

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

31 kB

41.

394

2003-05-09

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackich

26 kB

40.

393

2003-05-05

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2002

0,5 MB

43.

392

2003-04-29

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

28 kB

39.

391

2003-04-29

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

41 kB

41.

391A

2003-05-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

30 kB

41.

391B

2003-05-21

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

27 kB

41.

390

2003-04-29

Ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych.

38 kB

41.

390A

2003-05-21

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Drugiego Protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych

25 kB

41.

390B

2003-05-21

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Drugiego Protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych

27 kB

41.

389

2003-04-29

Ustawa o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych ustaw.

0,14 MB

41.

389A

2003-05-21

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych ustaw

29 kB

41.

389B

2003-05-23

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych ustaw

31 kB

41.

389Z

2003-05-29

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych ustaw

74 kB

41.

388

2003-04-29

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin

99 kB

41.

388A

2003-05-21

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ochronie prawnej odmian roślin

25 kB

41.

388B

2003-05-23

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o ochronie prawnej odmian roślin

28 kB

41.

388Z

2003-05-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa I Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ochronie prawnej odmian roślin

47 kB

41.

387

2003-04-29

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej

0,13 MB

39.

387A

2003-05-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej

37 kB

39.

387B

2003-05-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej

25 kB

41.

387Z

2003-05-29

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej

31 kB

41.

386

2003-04-29

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o świadku koronnym

75 kB

41.

386A

2003-05-23

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o świadku koronnym

52 kB

41.

386Z

2003-05-29

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o świadku koronnym

0,1 MB

41.

385

2003-04-29

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym

0,12 MB

41.

385A

2003-05-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zatrudnieniu socjalnym

28 kB

41.

385Z

2003-05-29

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o o zatrudnieniu socjalnym

43 kB

41.

384

2003-04-28

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości

0,1 MB

45.

384S

2003-09-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji i Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości (druk nr 384)

0,55 MB

45.

384X

2003-09-18

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości (druk nr 384 S)

40 kB

45.

383

2003-04-24

Ustawa o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru.

41 kB

39.

383A

2003-05-06

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru

39 kB

39.

383Z

2003-05-07

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru

48 kB

39.

382

2003-04-17

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2002 r.

1,6 MB

46

381

2003-04-10

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2002 r.

1,3 MB

42.

Materiał dodatkowy nr 1 do Informacji Trybunału Konstytucyjnego

0,5 MB

42.

Materiał dodatkowy nr 2 do Informacji Trybunału Konstytucyjnego

0,7 MB

42.

380

2003-04-11

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

84 kB

38.

380A

2003-04-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

89 kB

38.

380B

2003-04-15

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

89 kB

38.

379

2003-04-11

Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym

0,12 MB

39.

379A

2003-05-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym

40 kB

39.

379Z

2003-05-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym

42 kB

39.

378

2003-04-11

Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych

76 kB

39.

378A

2003-05-06

Sprawozdanie Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych

41 kB

39.

378Z

2003-05-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych

43 kB

39.

377

2003-04-11

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej

0,5 MB

39.

377A

2003-05-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie działalności ubezpieczeniowej

55 kB

39.

377Z

2003-05-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie działalności ubezpieczeniowej

81 kB

39.

376

2003-04-11

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

0,32 MB

39.

376A

2003-05-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

46 kB

39.

376Z

2003-05-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

57 kB

39.

375

2003-04-11

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw

0,16 MB

39.

375A

2003-04-24

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw

40 kB

39.

375B

2003-04-29

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw

41 kB

39.

375Z

2003-05-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw

98 kB

39.

374

2003-04-11

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej

96 kB

39.

374A

2003-04-24

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej

26 kB

39.

374B

2003-04-30

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej

42 kB

39.

374Z

2003-05-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawie zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej

76 kB

39.

373

2003-04-11

Ustawa o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim.

42 kB

39.

373A

2003-05-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim

42 kB

39.

373Z

2006-05-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim

49 kB

39.

372

2003-04-11

Ustawa o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym.

37 kB

39.

372A

2003-04-29

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym

28 kB

39.

371

2003-04-11

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

67 kB

39.

371A

2003-04-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

42 kB

39.

370

2003-04-11

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

37 kB

38.

do 370

2003-04-15

Do druku 370

18 kB

38.

370A

2003-04-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

31 kB

38.

369

2003-04-10

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

0,1 MB

38.

368

2003-04-02

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

97 kB

38.

367

2003-04-02

Projekt uchwały w sprawie wycofania wojsk polskich z Iraku

0,1 MB

42.

367S

2003-05-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o projekcie uchwały w sprawie wycofania wojsk polskich z Iraku (druk nr 367)

30 kB

42.

366

2003-03-31

"Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności" oraz "Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji".

2,1 MB

38.

366A

2003-04-09

Stanowisko Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji

30 kB

38.

366Z

2003-04-16

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków)o sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności

35 kB

38.

365

2003-03-31

Ustawa o ratyfikacji Poprawionego Protokołu II w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r. (Protokół II zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.) załączonego do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r.

45 kB

 38.

365A

2003-04-02

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Poprawionego Protokołu II w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r. (Protokół II zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.) załączonego do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r.

97 kB

 38.

365B

2003-04-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Poprawionego Protokołu II w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r. (Protokół II zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.) załączonego do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r.

99 kB

38. 

364

2003-03-31

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

46 kB

 38.

364A

2003-04-03

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych ustawie o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

39 kB

38.

363

2003-03-31

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

97 kB

38.

363A

2003-04-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

43 kB

38.

363B

2003-04-10

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

0,1 MB

38.

363C

2003-04-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

0,1 MB

38.

363Z

2003-04-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

87 kB

38.

362

2003-03-31

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

0,1 MB

38.

362A

2003-04-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

45 kB

38.

362B

2003-04-10

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

0,1 MB

38.

362C

2003-04-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

0,1 MB

38.

362Z

2003-04-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

88 kB

38.

361

2003-03-17

Ustawa o zmianie ustawy o języku polskim

33 kB

37.

361A

2003-03-27

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o języku polskim

0,1 MB

37.

361Z

2003-04-02

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o języku polskim

0,16 MB

37.

360

2003-03-17

Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

66 kB

37.

360A

2003-03-21

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

43 kB

37.

360B

2003-03-27

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

0,1 MB

37.

360Z

2003-04-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

53kB

37.

359

2003-03-17

Ustawa o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

49 kB

37.

359A

2003-03-21

Sprawozdanie Komisji spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

38 kB

37.

359B

2003-03-27

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

99 kB

37.

359Z

2003-04.02

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

53 kB

37.

358

2003-03-17

Ustawa o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

24 kB

37.

358A

2003-03-21

Sprawozdanie Komisji spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia
1996 r.

37 kB

37.

358B

2003-03-27

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

94 kB

37.

357

2003-03-17

Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r.

24 kB

37.

357A

2003-03-21

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r.

42 kB

37.

357B

2003-03-21

Sprawozdanie Komisji spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r.

39 kB

37.

356

2003-03-17

Ustawa o zmianie ustawy o kosmetykach

18 kB

37.

356A

2003-03-27

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o kosmetykach

88 kB

37.

355

2003-03-17

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

66 kB

37.

355A

2003-03-21

Sprawozdanie Komisji spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

38 kB

37.

355B

2003-03-27

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

91 kB

37.

354

2003-03-13

Ustawa o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,1 MB

37.

354A

2003-03-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

43 kB

37.

354Z

2003-04-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

54 kB

37.

353

2003-03-12

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

88 kB

45., 46

353S

2003-07-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 353)

0,2 MB

45., 46

353X

2003-09-18

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 353 S)

78 kB

45., 46

352

2003-03-06

Projekt uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy

21 kB

36.

352S

2003-03-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o projekcie uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy (druk nr 352)

23 kB

36.

352X

2003-03-19

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o projekcie uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy (druk nr 352)

24 kB

36.

351

2003-03-06

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

20 kB

36.

350

2003-03-03

Informacja o działalności Rzecznika Interesu Publicznego w 2002 r.

15 kB

39.