Ostatnia zmiana pliku: 24 października 2003 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 400 do 449

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

449

2003-07-14

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

43 kB

44

449A

2003-07-23

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

31 kB

44

449Z

2003-08-03

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

47 kB

44

448

2003-07-14

Ustawa o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

92 kB

44

448A

2003-08-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

26 kB

44

448Z

2003-08-07

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

36 kB

44

447

2003-07-14

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

0,4 MB

44

447A

2003-07-24

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

53 kB

44

447Z

2003-08-07

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

93 kB

44

446

2003-07-14

Projekt ustawy o amnestii dla osób, które z przyczyn ekonomicznych blokowały ruch na drodze publicznej

35 kB

 

446W

2003-10-09

Informacja o wycofaniu poparcia projektu przez sen. Z. Romaszewskiego

17 kB

 

445

2003-07-14

Ustawa o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

86 kB

44

445A

2003-07-23

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

31 kB

44

445B

2003-07-23

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

36 kB

44

445Z

2003-08-

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

0,1 MB

44

444

2003-07-14

Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

34 kB

44

444A

2003-07-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

31 kB

44

444Z

2003-08-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Trybunale Stanu,

69 kB

44

443

2003-07-14

Ustawa o zmianie ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

44 kB

44

443A

2003-07-24

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

34 kB

44

443B

2003-08-01

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

32 kB

44

443Z

2003-08-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o zmianie ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

0,1 MB

44

442

2003-07-14

Ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

73 kB

44

442A

2003-08-01

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

37 kB

44

442Z

2003-08-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

58 kB

44

441

2003-07-14

Ustawa o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw

88 kB

44

441A

2003-07-25

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw

31 kB

44

441Z

2003-08-06

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw

84 kB

44

440

2003-07-14

Ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

28 kB

44

440A

2003-08-01

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

26 kB

44

440Z

2003-08-07

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

26 kB

44

439

2003-07-14

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

85 kB

44

439A

2003-07-24

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

26 kB

44

439Z

2003-08-06

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

40 kB

44

438

2003-07-14

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowenii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

85 kB

44

438A

2003-07-31

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowenii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

23 kB

44

438B

2003-07-24

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowenii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

29 kB

44

437

2003-07-14

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Rumunii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

84 kB

44

437A

2003-07-31

sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Rumunii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

23 kB

44

437B

2003-07-24

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Rumunii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

29 kB

44

436

2003-07-14

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Bułgarii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

85 kB

44

436A

2003-07-31

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Bułgarii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

24 kB

44

436B

2003-07-24

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Bułgarii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

29 kB

44

435

2003-07-14

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowackiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

85 kB

44

435A

2003-07-31

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowackiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

23 kB

44

435B

2002-07-24

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowackiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

29 kB

44

434

2003-07-14

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

85 kB

44

434A

2003-07-31

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

23 kB

44

434B

2003-07-24

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

29 kB

44

433

2003-07-14

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

85 kB

44

433A

2003-07-31

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

23 kB

44

433B

2003-07-24

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

29 kB

44

432

2003-07-14

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Estońskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

86 kB

44

432A

2003-07-31

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Estońskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

24 kB

44

432B

2003-07-24

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Estońskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

29 kB

44

431

2003-06-27

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

66 kB

43.

431A

2003-07-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

26 kB

43.

430

2003-06-27

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

64 kB

43.

430A

2003-07-01

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

26 kB

43.

430Z

2003-07-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

83 kB

43.

429

2003-06-27

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

47 kB

43.

429A

2003-07-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości

24 kB

43.

429B

2003-07-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o rachunkowości

24 kB

43.

428

2003-06-27

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

71 kB

43.

428A

2003-07-02

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

27 kB

43.

427

2003-06-27

Ustawa o rencie socjalnej

0,18 MB

43.

427A

2003-07-04

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o rencie socjalnej

25 kB

43.

427Z

2003-07-10

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o rencie socjalnej

50 kB

43.

426

2003-06-16

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

0,3 MB

43.

426A

2003-07-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskami mniejszości) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

51 kB

43.

426Z

2003-07-10

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

0,10 MB

43.

425

2003-06-16

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

0,26 MB

43.

425A

2003-07-04

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

47 kB

43.

425Z

2003-07-10

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

45 kB

43.

424

2003-06-16

Ustawa o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa

50 kB

43.

424A

2003-06-26

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa

36 kB

43.

424B

2003-07-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa

39 kB

43.

424Z

2003-07-10

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa

39 kB

43.

423

2003-06-16

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

0,1 MB

43.

423A

2003-06-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

24 kB

43.

423B

2003-07-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

24 kB

43.

422

2003-06-13

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

0,48 MB

43.

422A

2003-07-02

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

47 kB

43.

422Z

2003-07-10

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

91 kB

43.

421

2003-06-13

Ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

79 kB

43.

421A

2003-07-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

32 kB

43.

421Z

2003-07-10

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

52 kB

43.

420

2003-06-13

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

33 kB

43.

420A

2003-06-27

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

23 kB

43.

420B

2003-07-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

28 kB

43.

420Z

2003-07-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

0,11 MB

43.

419

2003-06-12

Projekt uchwały w sprawie przyszłego Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej

27 kB

 

419W

2003-08-06

Wycofanie wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyszłego Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej

19 kB

418

2003-06-12

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw

38 kB

 

418W

2003-10-23

Informacja o wycofaniu poparcia projektu przez sen. S. Izdebskiego

12 kB

 

417

2003-06-12

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Mikołaja Kopernika, jednego z największych uczonych w historii świata

27 kB

44

417S

2003-07-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Emigracji i Polaków za Granicą o projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Mikołaja Kopernika, jednego z największych uczonych w historii świata (druk nr 417)

29 kB

44

416

2003-06-12

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

24 kB

43.

415

2003-06-05

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2002 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka

4,1 MB

45.

414

2003-05-23

Ustawa o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

41 Kb

41.

414A

2003-05-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

24 kB

41.

413

2003-05-27

Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

0,27 MB

42.

413A

2003-06-06

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

28 kB

42.

413B

2003-06-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

26 kB

42.

413Z

2003-06-11

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

37 kB

42.

412

2003-05-27

Ustawa o cudzoziemcach

0,39 MB

42.

412A

2003-06-06

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o cudzoziemcach

31 kB

42.

412B

2003-06-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o cudzoziemcach

29 kB

42.

412Z

2003-06-11

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o cudzoziemcach

45 kB

42.

411

2003-05-23

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

58 kB

42.

411A

2003-06-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

30 kB

42.

410

2003-05-27

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,25 MB

42.

410A

2003-06-02

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

50 kB

42.

410Z

2003-06-12

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

82 kB

42.

410B

2003-06-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

46 kB

42.

409

2003-05-22

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu, podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD

34 kB

42.

409A

2003-05-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu, podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD

31 kB

42.

409B

2003-06-05

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu, podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD

30 kB

42.

408

2003-05-22

Ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

64 kB

42.

408A

2003-05-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

25 kB

42.

408B

2003-06-04

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

28 kB

42.

407

2003-05-22

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r.

29 kB

42.

407A

2003-05-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r.

27 kB

42.

407B

2003-05-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r.

27 kB

42.

406

2003-05-22

Ustawa o Wojskowych Służbach Informacyjnych

0,14 MB

42.

406A

2003-06-05

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o Wojskowych Służbach Informacyjnych

30 kB

42.

406Z

2003-06-11

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o Wojskowych Służbach Informacyjnych

39 kB

42.

405

2003-05-22

Ustawa o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

0,4 MB

42.

405A

2003-06-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

36 kB

42.

405Z

2003-06-11

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

51 kB

42.

404

2003-05-12

Ustawa o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym

25 kB

40.

404A

2003-05-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym

28 kB

40.

403

2003-05-10

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

25 kB

41.

403A

2003-05-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

27 kB

41.

403B

2003-05-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

27 kB

41.

402

2003-05-10

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.

29 kB

41.

402A

2003-05-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.

27 kB

41.

402B

2003-05-21

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.

27 kB

41.

401

2003-05-10

Ustawa o nasiennictwie

0,3 MB

41.

401A

2003-05-21

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o nasiennictwie

28 kB

41.

401B

2003-05-23

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o nasiennictwie

29 kB

41.

401Z

2003-05-29

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o nasiennictwie

55 kB

41.

400

2003-05-10

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

26 kB

41.

400A

2003-05-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

31 kB

41.

400Z

2003-05-29

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

36 kB

41.