Ostatnia zmiana pliku: 6.09.05 r.

Spis tematów obrad Senatu RP V kadencji

Spis zawiera istotne fragmenty tytułów ustaw i uchwał z dowiązaniami do posiedzeń Senatu, na których były rozpatrywane