stan na 6 września 2005 r.

Biuro Informacji
i Dokumentacji
Kancelarii Senatu
Dział Informacji
i Ekspertyz
INFORMACJA NR 94

Poprawki Senatu V kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm po 108. posiedzeniu Sejmu oraz 88. posiedzeniu Senatu

Sejm uchwalił 899 ustaw, z tego:

Senat wniósł poprawki do

495 ustaw

Senat przyjął bez poprawek

398 ustaw

Senat wniósł o odrzucenie

6 ustaw

Senat nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie

0 ustaw

Spośród 495 ustaw, do których Senat wniósł poprawki:

Sejm przyjął wszystkie poprawki w

219 ustawach

Sejm odrzucił wszystkie poprawki w

15 ustawach

Sejm przyjął część poprawek w

260 ustawach

Sejm odrzucił wniosek Senatu o odrzucenie 5 ustaw

Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie 1 ustawy

Ogółem Senat zgłosił 7176 poprawek do ustaw. Sejm zaakceptował 5953 poprawki, 1208 poprawek odrzucił.

15 poprawek zgłoszonych przez Senat na 44. pos. w dniu 08.08.2003 r. do ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych nie zostało rozpatrzonych przez Sejm w związku z wstrzymaniem prac nad tą ustawą.

Sejm rozpatrzył 7161 poprawki, przyjął 5953 poprawek, to jest 83,1%.