Logo Roku Generała Władysława Andersa

 

Projekt: Daniel Wróblewski