Wizyta przewodniczącego Izby Reprezentantów Parlamentu Malezji

W czwartek 15 grudnia 2005 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Izby Reprezentantów Parlamentu Malezji Tan Sri Dato'Seri DiRaja Ramli bin Ngah Talib. Delegację przyjął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Marszałek Senatu powiedział, że Polska dostrzega rosnącą pozycję Malezji w świecie. Podkreślił, że Malezja ma w Polsce nie tylko partnera gospodarczego, ale także przyjaciela i sojusznika. Dodał, że w naszym kraju od wieków żyje mniejszość muzułmańska, która dobrze zapisała się w naszej historii. "Polska jest przykładem na to, że mniejszość islamska może dobrze funkcjonować wśród większości chrześcijańskiej" - powiedział marszałek.

Przewodniczący Izby Reprezentantów zaznaczył, że Malezja koncentruje się obecnie na naprawie wizerunku Islamu, który został mocno nadwerężony przez akty terroru. W jego opinii Malezja jest wolna od ekstremistów islamskich i kładzie obecnie nacisk na rozwój i postęp w świecie islamskim. "Chcemy przystosować zasady religii islamskiej do wymogów współczesnego świata, by nie dopuścić do zacofania" - podkreślił przewodniczący.

Marszałek Borusewicz powiedział, że Malezja jest dla Polski ważnym partnerem handlowym i gospodarczym, chociaż bilans handlowy wypada dla nas niekorzystnie. W minionym roku obroty te wynosiły blisko 0,5 mld dolarów, w tym nasz eksport wyniósł zaledwie 56 tys. dolarów. W opinii B. Borusewicza otwierają się nowe możliwości współpracy między obu krajami. Jego zdaniem powinno się położyć nacisk na współpracę naukową i wymianę studentów. Dodał, że istnieje porozumienie sprzed 5 lat o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, które trzeba ożywić.

Przewodniczący powiedział, że Malezja chciałaby w Polsce kształcić studentów medycyny. Malezja natomiast mogłaby przyjąć polskich studentów na studia technik komputerowych i studia azjatyckie. Ponadto Malezja chętnie podejmie współpracę z Polską w zakresie przemysłu lotniczego i produkcji biopaliw.