Wizyta przewodniczącego Białoruskiego Stowarzyszenia Centrów Zasobów BARC

W środę 25 stycznia 2006 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Białoruskiego Stowarzyszenia Centrów Zasobów BARC Aleksander Milinkiewicz, który został wybrany przez Kongres Sił Demokratycznych wspólnym kandydatem białoruskiej opozycji na prezydenta w 2006 r. Delegację przyjął wicemarszałek Senatu Krzysztof Putra.

Polska i Senat RP wspiera wszelkie działania zmierzające do demokratyzacji Białorusi - zapewnił wicemarszałek Senatu Krzysztof Putra. Podkreślił, że Polacy bardzo by chcieli, aby powiodły się starania Aleksandra Milinkiewicza o prezydenturę na Białorusi. Wicemarszałek Senatu pytał kandydata opozycji w czym Senat RP mógłby pomóc białoruskiej opozycji.

Według Aleksandra Milinkiewicza już samo to, że kandydat opozycji na prezydenta Białorusi jest przyjmowany przez polskie władze ma duże znaczenie dla białoruskiej opozycji. Podkreślił, że obecnie największym problem na Białorusi jest brak rzetelnej informacji i wszechobecna propaganda władz. Dodał, że wielkie nadzieje wiąże opozycja w związku z planowanym uruchomieniem przez Polskę niezależnego radia, które będzie nadawało na Białoruś. Milinkiewicz prosił także Senat RP i Polskę o pomoc dla osób represjonowanych, zwłaszcza dla studentów. Mówił, że studenci, działający w opozycji są relegowani ze studiów nawet za roznoszenie ulotek. Prosił o umożliwienie kontynuowania nauki tym studentom w Polsce. Zdaniem Milinkiewicza nieodzowna byłaby pomoc Polski w tworzeniu programów unijnych wspierających budowę społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, bo Polska wie najlepiej, jak w państwie totalitarnym budować demokrację. Zaapelował też o wsparcie dla Związku Polaków na Białorusi, na czele którego stoi Andżelika Borys.

Wicemarszałek Putra zapewnił, że radio zostanie uruchomione tak szybko, jak będzie to możliwe. Podkreślił, że Senat RP z pieniędzy na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą będzie wspierał Związek Polaków na Białorusi na czele z Andżeliką Borys, jako prezesem tego związku. Wicemarszałek wyraził nadzieję, że demokracja zwycięży na Białorusi i możliwa będzie gospodarcza i polityczna współpraca obu krajów.