Wizyta delegacji Riksdagu

6 lutego 2006 r. wizytę w Senacie RP złożyła delegacja Riksdagu Królestwa Szwecji na czele z przewodniczącym Bjornem von Sydow. Delegację przyjął wicemarszałek Senatu Maciej Płażyński.

Wicemarszałek Płażyński podkreślił, że Polska z wielkim zainteresowaniem przygląda się temu, co dzieje się w Szwecji, gdyż jest to najbliższy na północy sąsiad Polski. Dodał, że tak było nawet wtedy, gdy Polsce nie śniło się, że będzie w Unii Europejskiej, a Szwedzi pomagali polskiej opozycji. Płażyński zaznaczył, że wizyta delegacji szwedzkiej w Polsce przypada po dużych zmianach politycznych, ale Polska jest krajem stabilnym i to, że zmieniła się ekipa rządząca nie oznacza, że zmieniły się podstawowe kierunki polityki zagranicznej. Wicemarszałek podziękował Szwecji, że otworzyła swój rynek pracy dla Polaków. Zdaniem M. Płażyńskiego bardzo ważna jest współpraca krajów bałtyckich. Wyraził nadzieję, że Szwecja zechce uczestniczyć w konferencji nt. zrównoważonego rozwoju obszaru bałtyckiego, którą chce zorganizować Polska pod patronatem szefów parlamentów.

Przewodniczący Bjorn von Sydow wyraził nadzieję, że współpraca Riksdagu z nowo wybranym polskim parlamentem będzie się dobrze rozwijać. Podkreślił, że kontakty międzyparlamentarne są bardzo istotne, bo przekładają się na kontakty dwustronne. Przewodniczący Riksdagu interesował się jakie jest stanowisko Polski w kwestiach europejskich. Zaznaczył, że Szwedzi w referendum sprzeciwili się wejściu do strefy euro, kwestia Traktatu Konstytucyjnego po francuskim i holenderskim "nie" została zawieszona. Natomiast parlamentarzyści szwedzcy są bardziej przychylni rozszerzeniu UE, niż społeczeństwo.

Zdaniem wicemarszałka Płażyńskiego tematy unijne nie dominują obecnie w debacie publicznej w Polsce. Zaznaczył, że polskie społeczeństwo przychylne jest rozszerzeniu UE. Polska widziałaby w Unii także Ukrainę, ale to dość odległa perspektywa. Zadeklarował pełną otwartość na współpracę międzyparlamentarną.