Wizyta wiceprzewodniczącego Sejmasu Republiki Litewskiej

W środę 8 marca 2006 r. wizytę w Senacie RP złożył Ceslovas Jursenas wiceprzewodniczący Sejmasu Republiki Litewskiej, współprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu RP i Sejmasu RL. Delegację z Litwy przyjął marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podkreślił, że stosunki polsko-litewskie są bardzo dobre, równie dobrze układa się współpraca międzyparlamentarna. Dodał, że Senat nie uczestniczy w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu RP i Sejmasu RL, ale wyraził nadzieję, że wkrótce ukonstytuuje się takie trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne Litwy, Ukrainy i Polski, którego jednym ze współprzewodniczących, zgodnie z projektem statutu, będzie marszałek Senatu. Zdaniem marszałka to zgromadzenie powinno wspierać dążenia Ukrainy do integracji z Unią Europejską.

Marszałek Senatu i wiceprzewodniczący Sejmasu rozmawiali nt. sytuacji na Białorusi i Ukrainie. "Polska wspiera i będzie wspierać demokrację na Białorusi, bo chcemy mieć przewidywalnego sąsiada" - powiedział B. Borusewicz.

Zdaniem Ceslovasa Jursenasa powinno się zaplanować wspólne działania wobec Białorusi w porozumieniu z Unią Europejską.

Wiceprzewodniczący Sejmasu wyraził zainteresowanie udziałem w konferencji ekologicznej dotyczącej wód Bałtyku, którą chce zorganizować Polska. Podkreślił ponadto, że Litwa jest zainteresowana wspólną polityką energetyczną.

Marszałek Senatu, który jest opiekunem Polonii, poruszył kwestie mniejszości polskiej na Litwie. Według marszałka najbardziej palącą sprawą jest zwrot ziemi Polakom żyjącym na Litwie. Wiceprzewodniczący Sejmasu powiedział, że ten problem nie dotyczy jedynie mniejszości polskiej, ale także Litwinów i Rosjan. Zwrot ziemi utrudnia brak dokumentów. Zapewnił, że ten proces zostanie zakończony najdalej w 2009 r. Dodał, że sprawa pisowni polskich nazwisk w najbliższych dniach będzie przedmiotem obrad komisji parlamentu litewskiego.