Wizyta ministra spraw zagranicznych i wyznań Republiki Kostaryki

23 marca 2006 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych i wyznań Republiki Kostaryki Roberto Tovar Faja. Gościa przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

W czasie spotkania marszałek Borusewicz podkreślił, że Kostaryka to kraj o ugruntowanej demokracji, który zyskał miano "Szwajcarii Ameryki Środkowej". Polska jest zainteresowana rozwijaniem współpracy bilateralnej, a także poprzez Unię Europejską i to na wielu płaszczyznach.

Minister Roberto Tovar Faja stwierdził, że obecnie wyzwaniem dla Kostaryki jest nie tylko umacnianie demokracji, ale przede wszystkim podnoszenie poziom życia społecznego i ekonomicznego. Stąd dążenie do zacieśnienia współpracy z Unią Europejską, stąd jego wizyta w Polsce.

Minister poinformował marszałka Senatu o swoich rozmowach w polskim MSZ i Ministerstwie Gospodarki.

Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że Polsce zależy, by IV Szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska, który odbędzie się w maju w Wiedniu, zakończył się sukcesem. By zapadły decyzje o rozpoczęciu rokowań Umowy Stowarzyszeniowej między UE i państwami Ameryki Środkowej, co przyczyni się do rozwoju współpracy gospodarczej obu regionów i ożywi nasze kontakty dwustronne. Marszałek zaznaczył, że liczy na pogłębienie kooperacji w rybołówstwie i gospodarce morskiej, a także współpracę w transporcie lotniczym oraz ochronie przed przestępczością zorganizowaną, zwłaszcza związaną z przemytem narkotyków.

Zdaniem marszałka Bogdana Borusewicza współpraca Polski i Kostaryki na forum międzynarodowym powinna dotyczyć takich sfer jak wspieranie demokracji, pokojowe rozwiązywanie konfliktów i obrona praw człowieka.

Marszałek poinformował gościa o sprawowaniu przez Senat RP opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Przypomniał wkład społeczności pochodzenia polskiego w rozwój polityczny i społeczno-gospodarczy Kostaryki.

Minister Roberto Tovar Faja, potwierdził zasługi naszych rodaków, wymienił też nazwiska osób polskiego pochodzenia, które obecnie aktywnie uczestniczą w życiu politycznym Kostaryki.