Wizyta premiera Republiki Chorwackiej

W środę 26 kwietnia 2006 r.. wizytę w Senacie RP złożył premier Republiki Chorwackiej Ivo Sanader. Delegację przyjął marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Marszałek Senatu podkreślił, że stosunki polsko-chorwackie układają się bardzo dobrze. Według marszałka te relacje oparte są o wspólne tradycje, kulturę i dobre kontakty gospodarcze.

W opinii premiera Chorwacji Polska zajmuje szczególne miejsce w sercach Chorwatów, dzięki osobie Ojca Świętego Jana Pawła II. "Papież Polak promował niepodległość Chorwacji i Watykan jeszcze przed Unią Europejską uznał Chorwację za niezależne państwo" - powiedział premier Sanader.

Dodał, że stosunki gospodarcze między obu państwami układają się dobrze, ale mogłyby być lepsze. Podkreślił, że w trakcie swojej wizyty w Polsce, będzie zachęcał polskich przedsiębiorców do inwestowania w Chorwacji. Zaznaczył, że cieszy Chorwatów coraz większy napływ turystów z Polski. Zdaniem premiera Chorwacja będzie gotowa do zamknięcia negocjacji akcesyjnych w 2008 r. i w 2009 roku Chorwacja chciałby znaleźć się wśród państw należących do UE i NATO. Podkreślił, ze Chorwacja liczy na wsparcie Polski w tej sprawie.

Według marszałka B. Borusewicza Polska chce, by UE i NATO były otwarte na nowych członków. Marszałek podkreślił, że od czasów wojny na Bałkanach Chorwacja poczyniła imponujące postępy w rozwoju kraju i budowie demokracji. Zgodził się z premierem Sanaderem, że kiedy Chorwacja zakończy negocjacje przed Turcją te kraje powinny być przez UE potraktowane oddzielnie. Marszałek dodał, że Polska opowiada się także za stworzeniem europejskiej perspektywy dla Ukrainy.

Politycy rozmawiali także o innych państwach bałkańskich. Zgodzili się, że bardzo ważne jest, by sytuacja w Serbii nie została zdestabilizowana. Premier Sanader wyraził obawę, że gdy Kosowo uzyska niezależność to do głosu mogą dojść w Serbii siły radykalne. /