Wizyta przewodniczącego Japońsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej

27 kwietnia 2006 r. wizytę w Senacie złożył Hirofumi Nakasone, przewodniczący Japońsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej w Izbie Radców Parlamentu Japonii. Japońskiego gościa przyjął marszałek Bogdan Borusewicz. Następnie przewodniczący H. Nakasone spotkał się z członkami Komisji Spraw Zagranicznych - zastępcą przewodniczącego senatorem Andrzejem Mazurkiewiczem oraz senatorem Andrzejem Jarochem, a także z przewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej Markiem Waszkowiakiem. W spotkaniu uczestniczył ambasador Japonii w Polsce Masaaki Ono.

Senator H. Nakasone podkreślił, że celem jego podróży do Polski jest m.in. wizytacja firm japońskich we Wrocławiu. Wyraził nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości poziom inwestycji japońskich w Polsce wzrośnie. Niemniej jednak konieczne są inwestycje strony polskiej w rozwój infrastruktury drogowej. Inną barierą dla rozwoju współpracy gospodarczej jest brak informacji na temat możliwości inwestowania w Polsce. Senator uważa, że wskazane jest otwarcie polskiego biura informacyjnego w Tokio dla przedsiębiorców japońskich, ułatwiającego im podjęcie decyzji inwestycyjnych. Japończycy są bardzo zainteresowani prowadzeniem biznesu w Polsce, ale przeraża ich przewlekłość i skomplikowanie procedury inwestycyjnej. Zauważył, że mimo iż Polska weszła do grona państw UE, nie nastąpiły korzystne zmiany w ustawodawstwie krajowym, wspierające rozwój inwestycji zagranicznych. Podkreślił, że wiele firm japońskich produkujących w Polsce eksportuje swoje wyroby do krajów UE, co korzystnie wpływa również na dochody gospodarcze naszego kraju. Podsumowując tematy gospodarcze, dodał, iż należy polepszyć bilans we wzajemnych obrotach handlowych, gdyż zarysowała się zbyt wyraźna przewaga po stronie eksportu japońskiego do Polski.

W opinii senatora A. Mazurkiewicza, japoński kapitał inwestycyjny przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki. Polsce zależy na stwarzaniu korzystnych warunków dla inwestycji japońskich oraz usuwaniu barier uniemożliwiających ich rozwój. Senator zaproponował, aby strona japońska przekazała listę przeszkód inwestycyjnych, hamujących rozwój obustronnej współpracy gospodarczej. Zadeklarował, że podejmie działania mające na celu wspieranie procesu usuwania tych barier.

Podczas spotkania senator M. Waszkowiak przypomniał o wizycie delegacji Senatu RP w Japonii w roku 2001, w której brał udział. Zauważył, iż na mapie inwestycji japońskich w Polsce wciąż są "białe plamy".

Senator A. Jaroch z zadowoleniem wyraził się o skali inwestycji japońskich we Wrocławiu. Ułatwiają one tamtejszym władzom samorządowym zwalczanie bezrobocia i motywują do rozwoju lokalnej infrastruktury.

Podczas spotkania poruszono także kwestie dotyczące wspierania procesów demokratyzacji i rozwoju wolnego rynku na Białorusi i Ukrainie. Podkreślono, że istnieją możliwości nawiązania współpracy między Polską i Japonią w tej dziedzinie.

Na koniec wyrażono przekonanie, że bliska współpraca między senatami Polski i Japonii przyczyni się do utrwalenia tradycyjnie dobrych stosunków między naszymi narodami.