Wizyta ministra kultury Królestwa Maroka

W środę 17 maja 2006 r. wizytę w Senacie RP złożył minister kultury Królestwa Maroka Mohamed Achaari. Delegację przyjął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podkreślił, że stosunki między Polską a Królestwem Maroka są bardzo dobre, zwłaszcza gospodarcze. Wyraził przekonanie, że wizyta ministra kultury Maroka przyczyni się do rozwoju współpracy kulturalnej między obu krajami.

Według ministra kultury współpraca kulturalna jest bardzo ważna i może być impulsem do rozwoju relacji między państwami na innych płaszczyznach. Zaznaczył, że Polska ma bardzo dobrą pozycję w Europie i wysoko ocenił jej współpracę z krajami arabskimi. Minister Achaari poinformował, że w Maroku następują obecnie przemiany demokratyczne. Maroko próbuje budować stabilizację i pokój w regionie. Stara się unikać konfliktów. Problemem jest jednak separatystyczny ruch w Saharze Zachodniej Polisario. Maroko zaproponowało , by na tym terenie utworzyć autonomię w ramach suwerennego Królestwa Maroka. Obecnie Maroko poszukuje wsparcia dla swojej pokojowej propozycji. W opinii ministra Achaari partnerstwo eurośródziemnomorskie wzmocni budowę demokracji w Maroku, co może także wpłynąć na ożywienie całego regionu.

Marszałek Borusewicz powiedział, że Polska jest zainteresowana dialogiem w basenie Morza Śródziemnego. Według marszałka jest oczywiste, że UE wspierać będzie tendencje demokratyczne i rozwiązywanie konfliktów drogą pokojową. Polska z uwagą obserwuje przemiany w Maroku. Docenia wysiłki na rzecz stabilizacji w regionie i współpracy. Marszałek nawiązał także do dialogu między cywilizacjami. Podkreślił, że Polska ma w tej dziedzinie dobre doświadczenia. Od wieków bowiem żyją wśród nas Tatarzy, którzy zachowują odrębność religijną. Marszałek zgodził się z ministrem, że współpraca kulturalna może zaowocować rozwojem kontaktów na innych płaszczyznach. Wyraził nadzieję, że coraz więcej Polaków będzie podróżowało do Maroka i że powodem do zbliżenia i wzajemnego poznania będą organizowane Dni Polskie w Maroku.

Minister Achaari wyraził przekonanie, że ruch turystyczny już wkrótce ożywi się. Zachęcał ponadto do inwestowania w Maroku.