Wizyta premiera Republiki Litewskiej

Wizyta premiera Litwy

W czwartek 27 lipca 2006 r. wizytę w Senacie RP złożył premier Republiki Litewskiej Gediminas Kirkilas. Delegację przyjął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podkreślił, że stosunki polsko-litewskie są bardzo dobre. Dodał, że Litwa jest partnerem Polski politycznym i gospodarczym. Wyraził zadowolenie, że nowy premier Litwy w swoją pierwszą podróż zagraniczną przybył właśnie do Polski.

Premier Litwy Gediminas Kirkilas powiedział, że niezależnie od zmieniających się na Litwie rządów Polska jest partnerem strategicznym Litwy. Dodał, że Litwa i Polska mają wiele wspólnych problemów. Wyraził zadowolenie, że polski prezydent zaangażowany jest w sprawy Ukrainy. Podkreślił, że w trakcie tej wizyty wiele już rozmawiał nt. spraw gospodarczych; wysoko ocenił wejście na litewski rynek PKN Orlen. Rozmawiano także nt. inwestycji infrastrukturalnych - drogi łączącej Litwę i Polskę (Via Baltica) i o związanych z tą budową protestach ekologów, a także o budowie mostu energetycznego. Premier Litwy podkreślił, że rząd mniejszościowy na Litwie udało się stworzyć także dzięki Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i jednym z doradców premiera został przedstawiciel tego ugrupowania. Premier Litwy zapewnił marszałka, że zna problemy mniejszości polskiej na Litwie i nowy rząd postara się te kwestie rozstrzygnąć. Poinformował, że są plany zwiększenia dofinansowania szkół polskich na Litwie. Dodał, że w kwestii pisowni polskich nazwisk poszukiwane są rozwiązania. Jest propozycja, by zapisywać nazwiska w obu językach. Najtrudniejszą sprawą jest zwrot ziemi mniejszości polskiej w okręgu wileńskim, ale premier obiecał, że i tę kwestię nowy rząd będzie próbował rozstrzygnąć.

Wizyta premiera Litwy

Marszałek Senatu wyraził zadowolenie, że Akcja Wyborcza Polaków wsparła stabilizację na Litwie. W jego opinii udział polityków polskiej mniejszości w rządzie zmniejszy napięcia między mniejszością polską a społecznością litewską. W opinii marszałka najpilniejszą kwestią dla mniejszości polskiej jest zwrot ziemi. W samym Wilnie zaledwie kilka proc otrzymało zwrot własności. Nie rozstrzygnięcie tej kwestii, zdaniem marszałka, przyczynia się do dyskryminacji ekonomicznej i zmian etnicznych, jeśli zaoferuje się zwrot ziemi w innych rejonach Litwy. Marszałek poruszył sprawę budowy Gazociągu Północnego. Podkreślił, że jego powstanie nie leży w interesie ani Polski, ani Litwy, ani państw bałtyckich. Podniósł aspekt ekologiczny. Poinformował o planowanej międzynarodowej konferencji na temat bezpieczeństwa ekologicznego Bałtyku. Zaznaczył, że potrzebna jest ścisła współpraca i koordynacja działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Mówiono także o sytuacji na Białorusi. Zdaniem premiera Litwy Unia Europejska powinna koncentrować swoją pomoc nie tylko na opozycji, ale na 10 milionach ludzi, którzy tam muszą żyć. Zwykli ludzie powinni odczuć, że Europa się o nich troszczy.