Wizyta ministra rozwoju gospodarczego Republiki Azerbejdżanu

We wtorek 12 września 2006 r. wizytę w Senacie RP złożył Hejdar Babajew minister rozwoju gospodarczego Republiki Azerbejdżanu. Delegację przyjął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Wtorkowe rozmowy marszałka Senatu z ministrem rozwoju gospodarczego Azerbejdżanu zdominowały kwestie dywersyfikacji źródeł energii dla Polski, a także zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Według B. Borusewicza Azerbejdżan jest bardzo ważnym partnerem Polski na Kaukazie. Marszałek zaznaczył, że Polska i Azerbejdżan mają wspólne interesy. Wyraził nadzieję, że współpraca gospodarcza między obu krajami nabierze rozmachu. Rozmawiano m.in. nt. możliwości zaangażowania się Azerbejdżanu w projekt przedłużenia ropociągu Odessa-Brody do Płocka.

Hejdar Babajew podkreślił, że Azerbejdżan zamierza uczestniczyć w wielu ciekawych projektach. Zaznaczył, że tak jak dla Polski istotna jest dywersyfikacja źródeł energii, tak dla Azerbejdżanu istotne są alternatywne drogi dostarczania energii. Dodał, że w sprawie ropociągu Odessa-Brody-Płock były już prowadzone konsultacje z Unią Europejską. Wyraził nadzieję, że współpraca nabierze bardziej konkretnych kształtów w listopadzie tego roku, gdy w Azerbejdżanie odbędzie się polska wystawa gospodarcza. Dodał, że jest zadowolony z podpisanego w resorcie gospodarki protokołu z pierwszego posiedzenia polsko-azerbejdżańskiej komisji międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej.

W trakcie spotkania mówiono także o sytuacji politycznej na Kaukazie.