Wizyta przewodniczącego Parlamentu Republiki Finlandii

W poniedziałek 15 stycznia 2007 r. wizytę w Senacie RP złożył Paavo Lipponen przewodniczący Parlamentu Republiki Finlandii. Delegację przyjął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. W spotkaniu uczestniczyła minister Ewa Polkowska szef Kancelarii Senatu.

Według marszałka Senatu stosunki polsko-fińskie układają się bardzo dobrze. Finlandia jest bliska Polsce nie tylko ze względu na położenie geograficzne, ale także podobne doświadczenia historyczne - dodał marszałek. Podkreślił, że Polska docenia wagę fińskiej prezydnecji w UE i wyraził nadzieję, że prezydencja niemiecka będzie kontynuacją.

Przewodniczący fińskiego parlamentu podziękował za ciepłe słowa pod adresem fińskiej prezydencji. Dodał, że podobne doświadczenia historyczne, a teraz członkostwo obu krajów w UE, oprócz podobnego spojrzenia na wiele spraw, dają nową jakość oddziaływania. Zdaniem Paavo Lipponena Unia nie powinna zamykać się przed nowymi państwami. W jego opinii nastąpi teraz jedynie przerwa w rozszerzaniu. Podkreślił, że jest wiele wspólnych zadań przed Finlandią i Polską do rozwiązania takich jak: ochrona środowiska, stosunki z państwami za wschodnią granicą UE, a także polityka bezpieczeństwa Unii.

Marszałek Senatu w rozmowie wyraził zaniepokojenie planowaną budową gazociągu północnego. "Dla nas jest to przykład nie uwzględniania naszego bezpieczeństwa" - powiedział marszałek. "To co się wydarza w stosunkach między Rosją a Białorusią, Rosją a Ukrainą w sposób szczególny uderza w Polskę" - dodał. Bogdan Borusewicz zaznaczył, że ten gazociąg stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ekologicznego, gdyż na dnie Bałtyku z czasów wojny znajdują się tysiące ton gazów bojowych m.in. iperyt. W opinii Borusewicza do tej pory nie została podjęta poważniejsza dyskusja na ten temat. Trudno przewidzieć jakie jeszcze konsekwencje przyniesie Polsce budowa tego gazociągu. "Jesteśmy przeciwni tej budowie i będziemy żądali gwarancji bezpieczeństwa ekologicznego i bezpieczeństwa energetycznego dla Polski" - powiedział marszałek.

Paavo Lipponen podkreślił, że jest to przedsięwzięcie rosyjsko-niemieckie, Finlandia będzie co najwyżej podwykonawcą niektórych prac. Wyraził nadzieję, że wszystkie państwa będą się mogły w tej sprawie wypowiedzieć i ich stanowisko będzie wzięte pod uwagę, zwłaszcza w zakresie dotyczącym ochrony środowiska. Zaznaczył, że Finlandia nie przeciwstawia się temu przedsięwzięciu, raczej szuka pozytywnych stron tego rozwiązania. Podkreślił, że bardzo ważna jest współpraca UE z Rosją, ale powinna być jawna i dotyczyć wszystkich państw.

Marszałek zaznaczył, że Polska jest zainteresowana zacieśnianiem współpracy z państwami bałtyckimi. Dodał, że Polska jest za poszerzaniem UE, a także przyjmowaniem nowych państw do NATO. Taka perspektywa, zdaniem marszałka, stabilizuje naszych sąsiadów.

Opr. Dział Prasowy - al