Wizyta przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej

6 lutego 2007 r. wizytę w Senacie RP złożył, przebywający w Polsce na zaproszenie marszałka Senatu RP, przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Premysl Sobotka wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Bogdan Borusewicz. W spotkaniu uczestniczył senator Ryszard Ciecierski.

Marszałek podkreślił, że Polskę i Czechy łączy dobra współpraca. W ocenie przewodniczącego P. Sobotki jest ona obecnie jeszcze lepsza niż na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Rozmówcy wskazali potrzebę rozwijania kontaktów parlamentarnych, także tych roboczych na szczeblu komisji senackich, co znacznie ułatwi przepływ informacji między parlamentami.

Obaj rozmówcy zwrócili uwagę na docenienie parlamentów narodowych przez Komisję Europejską.

Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił znaczenie współpracy Grupy Wyszechradzkiej. Jego zdaniem, podpisanie deklaracji w sprawie Schengen to przykład zajęcia wspólnego stanowiska w sprawach unijnych. Marszałek Borusewicz opowiedział się za zapraszaniem na obrady członków Grupy Wyszechradzkiej, przedstawicieli państw nie zrzeszonych, także nie należących do UE, ale którym tego rodzaju spotkania ugruntują proeuropejską orientację.

Marszałek Borusewicz postulował, by państwa Grupy zajmowały stanowisko w istotnych sprawach europejskich. Proponował też, by spotkanie Grupy Wyszechradzkiej odbyło się przed majową Konferencją Przewodniczących Parlamentów UE.

Rozmówcy byli zgodni, że ważne sprawy do omówienia w ramach Grupy Wyszechradzkiej to: Schengen, eksport usług, bezpieczeństwo energetyczne, polityka wschodnia.

Unia Europejska, zdaniem przewodniczącego i marszałka nie powinna dzielić się na państwa małe i duże, ani stare i nowe, bo wszystkie mają równie ważny głos. Wszystkie też zasługują na taką sama ochronę w sporach z państwami z poza UE. Obaj rozmówcy opowiedzieli się za poszerzeniem Unii.

Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Premysl Sobotka zaprosił marszałka Bogdana Borusewicza do założenia oficjalnej wizyty w Pradze.

Opr. Dział Prasowy -mb