Wizyta minister spraw zagranicznych Republiki Węgierskiej w Senacie

15 lutego 2007 r. wizytę w Senacie RP złożyła Kinga Goncz minister spraw zagranicznych Republiki Węgierskiej. Delegację przyjął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Marszałek Senatu przypomniał, że niedawno gościł na Węgrzech z okazji 50 rocznicy Powstania Węgierskiego. W tych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz z Polski.

Minister spraw zagranicznych podziękowała marszałkowi za udział w tej ważnej dla Węgrów rocznicy. Podziękowała także za pomoc udzieloną wówczas przez Polaków węgierskim powstańcom. Podkreśliła, że wiele rodzin do dziś żyje tamtymi wydarzeniami. Dodała, że jej ojciec po 1956 r. został skazany na dożywocie i odsiedział w więzieniu 6 lat. Wielu jego przyjaciół straciło życie.

Borusewicz powiedział, że Polskę i Węgry łączy podobna historia, a teraz dobre stosunki bilateralne, a także działalność w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej. Borusewicz wyraził zadowolenie ze współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Wskazał na ostatni sukces tej współpracy - uzgodnienie wspólnego stanowiska w sprawie wejścia do strefy Schengen. Jego zdaniem tę współpracę należy wzmacniać.

Według Kingi Goncz Schengen to wspaniały przykład wspólnego działania nowych państw UE. To przykład o tyle ważny, że przekłada się konkretne odczucia obywateli, którzy będą mogli przemieszczać się z państwa do państwa nie zauważając, że przekraczają granice. "Stare" państwa UE nie rozumiały jakie to dla nas ważne. W opinii Goncz jest jeszcze wiele takich spraw, które nowe państwa Unii postrzegają inaczej niż "stare" i trzeba jeszcze włożyć dużo pracy, by nasze poglądy znalazły zrozumienie.

W trakcie spotkania rozmawiano także o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki UE w tej sprawie, a także o stosunkach z Rosją.

Opr. Dział Prasowy - al