Wizyta przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej

14 marca 2007 r. wizytę w Senacie RP złożył Viktoras Muntianas przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej. Delegację przyjął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. W spotkaniu uczestniczył senator Henryk Górski.

Viktoras Muntianas przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej

Marszałek Senatu podkreślił, że stosunki polsko-litewskie układają się bardzo dobrze. Dodał, że oba kraje oprócz historii łączy wiele wspólnych interesów, a także problemów do rozwiązania. Zaprosił przewodniczącego Viktorasa Muntianasa do udziału w konferencji na temat bezpieczeństwa ekologicznego Morza Bałtyckiego w kontekście gazów bojowych spoczywających na dnie tego morza. Konferencja zostanie zorganizowana pod koniec maja br. i do udziału w niej zostaną zaproszeni parlamentarzyści i eksperci ze wszystkich krajów bałtyckich.

Wizyta przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej

Przewodniczący litewskiego Sejmu przyjął zaproszenie i podziękował marszałkowi za tę inicjatywę. W jego opinii jedynie mówienie jednym głosem w tak ważnych sprawach jak bezpieczeństwo ekologiczne i umiędzynarodowienie tego problemu może przynieść efekty.

W trakcie spotkania mówiono także o projekcie zwołania połączonego polsko-litewskiego posiedzenia parlamentów obu krajów z okazji święta Konstytucji 3 Maja, a także o konieczności zwołania Zgromadzenia Parlamentarnego Polsko-Litewsko-Ukraińskiego. Tematem rozmów była także kwestia poszukiwania alternatywnych źródeł energii i problemy rafinerii w Możejkach.

Viktoras Muntianas przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej

Marszałek Senatu interesował się losami litewskiej ustawy o pisowni nazwisk.

Viktoras Muntianas powiedział, że nad projektem tej ustawy pracuje obecnie zespół roboczy i projekt powinien trafić do Sejmu na przełomie marca i kwietnia br.

Opr. Dział Prasowy - al