Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego złożył wizytę w Senacie

We wtorek 15 maja 2007 r. wizytę z w Senacie RP złożył Fra' Andrew Bertie Willoughby Ninian książe, Wielki Mistrz Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego. Delegację przyjął wicemarszałek Senatu Ryszard Legutko.

Wicemarszałek Senatu witając Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego podkreślił, że jest to historyczna wizyta, bo ostatni raz Wielki Mistrz odwiedził Polskę w 1931 roku. Wyraził nadzieję, iż otwiera ona nowy etap w stosunkach między Polską a Zakonem i przyczyni się do wzmocnienia dwustronnych kontaktów. R. Legutko zaznaczył, że działalność Zakonu w Polsce jest dobrze znana i ceniona przez wszystkich obywateli. "Doceniamy utworzone w ubiegłym roku przez Zakon Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krakowie, jak i całą dotychczasową działalność Zakonu w Polsce" - powiedział wicemarszałek. W opinii R. Legutki nawiązanie stosunków dyplomatycznych i podpisanie umowy z polskimi władzami oznacza większą obecność Zakonu w naszym kraju.

Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego wyraził zadowolenie z rozwoju stosunków z Polską, które ponownie zostały nawiązane po wojnie i latach komunizmu. Podkreślił, że w Polsce działa 2 tys. wolontariuszy, którzy pomagają pełnić misję Zakonowi. Zaznaczył, że to ludzie wielkiego serca, którzy czasami nie mają odpowiednich umiejętności, ale często jest tak, że ci którzy mają umiejętności nie mają serca tak potrzebnego w działalności Zakonu. Według Wielkiego Mistrza Zakon zainteresowany jest zacieśnieniem relacji z Polską i wzmocnieniem już istniejących dobrych relacji z polskimi władzami.

Wicemarszałek wyraził przekonanie, że wizyta Wielkiego Mistrza doprowadzi do większego zaangażowania Zakonu w Polsce na rzecz poprawy jakości opieki medycznej oraz do współpracy z polskim systemem opieki zdrowotnej. Na zakończenie wicemarszałek przybliżył Mistrzowi historię i rolę Senatu w polskim systemie parlamentarnym.

Opr. Dział Prasowy