Minister spraw zagranicznych Republiki Cypryjskiej w Senacie

17 maja 2007 r. wizytę w Senacie RP złożył Yiorgos Lillikas minister spraw zagranicznych Republiki Cypryjskiej. Delegację przyjął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Marszałek Senatu podkreślił, że Polskę i Cypr łączą długoletnie, bardzo dobre stosunki polityczne. Dodał, że obecność w UE obu krajów sprzyjać będzie jeszcze bliższej współpracy.

Yiorgos Lillikas przyznał, że między obu krajami nigdy nie było żadnych problemów, a teraz pojawiły się nowe możliwości rozwoju współpracy, gdyż oba kraje leżą na granicy UE, Polska - na wschodniej, Cypr - na południowej, a to oznacza, że mamy podobne problemy i wspólne sprawy. Zaznaczył, że zarówno przy wsparciu Cypru, jak i Polski inne kraje mogą wejść do Unii.

Marszałek podkreślił, że na Cyprze jest złożona sytuacja.

Według ministra spraw zagranicznych jedynie wyznając europejskie wartości i stwarzając perspektywę europejską nowym państwom uda się znaleźć rozwiązanie problemu cypryjskiego, którego nie udało się rozwiązać od 33 lat. Zdaniem Yiorgosa Lillikasa możliwe jest takie rozwiązanie, które zadowoli wszystkie strony. Tymczasem rząd cypryjski wspiera i wdraża takie programy unijne, które zmierzają do unifikacji kraju.

W opinii B. Borusewicza problem Cypru istotnie można rozwiązać jedynie w ramach Unii Europejskiej, dlatego ważne jest stworzenie perspektywy europejskiej Turcji i wsparcie przez Cypr tureckich aspiracji do UE.

Opr. Dział Prasowy