Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Tunezyjskiej

23 maja 2007 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Republiki Tunezyjskiej Abdelwaheb Abdallah wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarszałek Ryszard Legutko.

Wicemarszałek Legutko podkreślił, że wizyta ministra w Polsce wpisuje się w coraz bardziej ożywione kontakty polsko-tunezyjskie. Przypomniał niedawną wizytę marszałka Sejmu w Tunisie.

Wicemarszałek wysoko ocenił stabilizującą rolę jaką Tunezja odgrywa w regionie. Jego zdaniem, Tunezja jest państwem dającym przykład tolerancji i umiarkowania dla świata muzułmańskiego.

Wicemarszałek przywołał historyczna wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w 1996 r. w Tunisie, która była świadectwem tolerancji, woli współistnienia różnych religii i otwarcia. Wyraził przekonanie, że w tym duchu będą się rozwijały kontakty między naszymi państwami i narodami. Rozwojowi współpracy między Senatem RP a parlamentem Tunezji sprzyjać będzie utworzenie w 2005 roku Izby Radców - wyższej izby tunezyjskiego parlamentu.

Wicemarszałek przedstawił historię polskiego Senatu i jego tradycje.

Minister Abdelwaheb Abdallah wyraził przekonanie, że utworzenie drugiej izby w parlamencie Tunezji ułatwi promowanie demokracji, zapewni lepszą reprezentację narodu w parlamencie.

Rozmówcy wiele uwagi poświecili dyplomacji parlamentarnej. Według nich, jest ona ważnym elementem współpracy międzynarodowej.

Minister Abdelwaheb Abdallah przekazał Marszałkowi Senatu RP zaproszenie przewodniczącego Izby Radców do złożenia wizyty w Tunezji.

Opr. Dział Prasowy