Wizyta chińskich parlamentarzystów w Senacie

W czwartek 24 maja 2007 r. wizytę w Senacie RP złożył Wu Bangguo przewodniczący Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. W spotkaniu wzięli udział senatorzy: Krystyna Bochenek, Janina Fetlińska, Andrzej Person i Czesław Rybka oraz Ewa Polkowska minister Szef Kancelarii Senatu.

Marszałek Senatu podkreślił, że wizyta przewodniczącego jest bardzo ważnym elementem ustanowionego w 2004 roku polsko-chińskiego partnerstwa przyjaznej współpracy. Zapewnił przewodniczącego, że Polska traktuje Chiny jako najważniejszego partnera na kontynencie azjatyckim, m.in. dlatego, że Chiny są największym partnerem handlowym Polski w Azji.

Przewodniczący Wu Bangguo zaznaczył, że jest to pierwsza od nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu krajami wizyta w Polsce przewodniczącego chińskiego parlamentu. Dodał, że celem tej wizyty jest promowanie rozwoju stosunków między obu państwami, a także rozwój stosunków międzyparlamentarnych. Według przewodniczącego naród chiński darzy Polskę i Polaków głęboką sympatią. W ostatnim czasie oba państwa przeszły transformację gospodarczą i zmieniła się ich sytuacja międzynarodowa, co powinno sprzyjać budowie partnerskich stosunków. Zdaniem Wu Bangguo współpraca gospodarcza między obu krajami jest bardzo ważna, ale rozwija się także współpraca w dziedzinie nauki, techniki. Rośnie wymiana kulturalna. Podkreślił, że w Chinach pozytywnie odbierane jest stanowisko Polski w sprawie Tajwanu i Tybetu, popierające pokojowe zjednoczenie Chin.

“Polska jest przyjaźnie nastawiona do Chin, mimo, że oba państwa poszły innymi drogami po 1989 r.” – powiedział Borusewicz. Zaznaczył, że Polska ma wysokie obroty w handlu z Chinami, ale niepokojący jest ujemny bilans Polski. Deficyt ten wynosi 1:10. Polska jest zainteresowana jego zmniejszeniem. Wyraził nadzieję, że ministrowie gospodarki obu państw będą prowadzić rozmowy na temat zrównoważenia wymiany handlowej i poszukiwać takich obszarów współpracy, by było możliwe zmniejszenie tego deficytu. Takie możliwości istnieją m.in. w zakresie eksportu maszyn górniczych, współpracy w dziedzinie lotnictwa, energetyki, ochrony środowiska, a także rozwoju turystyki.

Przewodniczący powiedział, że Chiny nie dążą do długofalowego bilansu dodatniego, są zainteresowane jego zmniejszeniem i gotowe pomóc polskim przedsiębiorcom, by zmienić tę sytuację na korzyść Polski. Podkreślił, że będą zachęcać chińskich przedsiębiorców do inwestowania w Polsce.

Marszałek poruszył kwestię przestrzegania praw człowieka w Chinach. Według przewodniczącego Chiny uznają uniwersalność tych praw, ale, jego zdaniem, trzeba je odnosić do historii, kultury i uwarunkowań każdego kraju. “Sprzeciwiamy się upolitycznianiu kwestii praw człowieka” - powiedział.

W trakcie spotkania marszałek złożył kondolencje na ręce przewodniczącego w związku z katastrofą w kopalni węgla Pudeng.

Opr. Dział Prasowy